logo

XX Februarius AD

Rendőrbíráskodás

Róma város rendjének és biztonságának őrzésében jelentős számú kisebb beosztású magistratus működött, így az aedilisek, a tresviri. Ezek közül voltak főbenjáró ügyekben eljárók, éjszakai rendet fenntartók, továbbá a tűzoltóság és az őrségek parancsnokai. Ezeknek saját hatáskörükben módjuk volt bírságokat kiszabni és őrizetbe vételt elrendelni. Minthogy Róma börtönállapotai meglehetősen visszamaradottak voltak, az ilyen letartóztatás és őrizetbe vétel jelentős eszköz volt a hatóságok kezében.

Ugyanilyen biztonsági rendőri intézkedéseket a provinciák és más nagyobb városok hatóságai is foganatosíthattak. Hasonló ügykörben, bizonyos helyeken a helyőrségek parancsnokai is eljárhattak, legalábbis a rendőrhatóságok rendelkezésére bocsáthatták a helyőrséget, hogy nyomatékot szerezz intézkedéseinek. Az ilyen rendőrségi-intézkedések azonban nem voltak valóságos büntetőjogi jellegű intézkedések, nem számítottak ítélt dolognak, és nem is volt ítéleti hatályuk.Forrás: Zlinszky János Római büntetőjog