logo

XIX December AD

A rabszolgák büntetése

Az ókori Rómában az egyik bűnözőfajtától különösen féltek — a bűnöző rabszolgáktól, akik meglophatták, sőt még meg is ölhették gazdáikat. A rabszolgákra tulajdonosaik szabhatták ki a büntetéseket, és ez volt a másik ok a büntetések nyilvános végrehajtására: a társadalom többi része hadd lássa, hogy a rabszolgák azt a büntetést kapják, amit megérdemelnek. Bár aligha állt a tulajdonosok érdekében, hogy a rabszolgákat túl szigorúan büntessék (ezzel kárt okoztak volna értékes vagyontárgyukban), a rabszolgák kivégzése nem volt szokatlan dolog. Mivel csak néhány embernek állt szándékában, hogy az ítéletet saját maga hajtsa végre, a város erre szakosodott embereket foglalkoztatott, és a kivégzés módját a hatóságok szabták meg.

A következő dokumentum maradt fenn Puteoliból, az időszámításunk szerinti I. századból:
Ha valaki rabszolgáját — legyen az nő vagy férfi — meg akarja büntetni, a végrehajtást kérelmezőnek a következőket kell tennie. Ha a rabszolgát keresztre vagy akasztófára akarja juttatni (vagyis keresztre akarja feszíttetni), a vállalkozónak kell a karókat, a láncokat, a korbácskötelet és a korbácsot biztosítania.
A büntetés végrehajtását kérelmezőnek 4 szeszterciust kell fizetnie a keresztet szállítók mindegyike számára, ugyanilyen összeg fizetendő a korbácsolónak, valamint a hóhérnak. Az elöljáró olyan büntetéseket rendelhet el, amelyeket tisztviselőként jónak lát, és ha a rendelkezést kiadta, a vállalkozónak végre kell hajtania a büntetést. A keresztet fel kell állítania, és ingyenesen kell a szögeket, a szurkot, a gyantát, a karókat és mindazt biztosítania, ami az elítélt büntetésének végrehajtásához szükségeltetik. Ha a rendelkezés szerint a holttestet kampóval kell elvonszolni, munkásainak vörösbe kell öltözniük, és kis harangot kell rázniuk, miközben a testet, vagy ha több elítélt van, a testeket vonszolják.
Ha megbízást kap akasztott ember eltávolítására, a szerződőnek gondoskodnia kell a feladat elvégzéséról. A testet egy órán belül el kell távolítani. Ha az ítéletet férfi vagy női rabszolgán hajtották végre, a testet még aznap el kell távolítani, ha a szerződő az értesítést a tizedik óra előtt kézhez kapta. Ha az értesítés a tizedik óra után érkezett, akkor a következő nap második órája előtt köteles ezt megtenni.Forrás: Alen Baker A Gladiátor JLX kiadó 2001