logo

XXIII Maius AD

A gladiátornők szégyene

A nagy életrajz és történetíró Suetoniustól tudunk arról a furcsa gyakorlatról, hogy gladiátornők is küzdöttek az arénában. Suetonius Rómában született, egy katonai tribunus gyermekeként, barátai között tudhatta az ifjabb Pliniust, aki patrónusa is volt, ő ajánlotta Suetoniust Traianus császárnak, aki katonai tribunusi hivatallal ruházta fel (a tribunus a plebejusok által választott tisztségviselő volt, akinek feladata abban állt, hogy a plebejusok jogait védje a patríciusok ellenében).
Egy későbbi patrónusa, Specicius Clarus segített Suetoniusnak abban, hogy levéltáros legyen. Ez a pozíció, valamint a Hadrianus császár mellett betöltött titkári tisztsége tette lehetővé Suetonious számára, hogy tanulmányozhassa azokat a dokumentumokat, amelyek segítségével megírta a „Cézárok élete" című művét (Kr. u. 121 körül), amelyben a Julius Caesarral kezdődő és a Domitianusszal záruló korszakkal foglalkozik.

Suetonius szerint:
Domitianus sok meghökkentő szórakoztató programot rendezett a Colosseumban és a Circusban. A kétlovas harci szekerek versenyén kívül számos küzdelem került bemutatásra: egy a gyalogsággal, egy a lovassággal; tengeri csata az amfiteátrumban; állatvadászat; gladiátor bemutatók fáklyák fénye mellett, amelyben nők és férfiak is részt vettek...

Az alapvető kellék az újdonság volt; Domitianus is szerette nézni, ahogy a gladiátornők törpékkel küzdenek meg. Ezek a még szokatlanabb küzdelmek igen népszerűek voltak a római polgárok körében. Kár, hogy nem maradt fenn több információ ezekről a harcosokról, bár van néhány képes emlékünk, például egy relief Halicarnassustól az Égei-tenger keleti részén, amely két gladiátornőt ábrázol harc közben. Vannak feljegyzések is, amelyek két nevet említenek, Achilliáét és Amazonét.

A klasszikus szerzők szintén említést tesznek róluk, például Petronius ír egy gladiátornőről, aki briton stílusú szekérről vívott harcot.

romaikor_kepHa egy magas társadalmi rangú férfi számára szégyenletesnek számított, hogy gladiátornak álljon, ugyanez egy előkelő nő esetében együtt járt a társadalomból való kitaszítással. Iuvenaliust különösen felháborította illetlen ugrándozásuk:

Hogy lehetne egy nő illedelmes,
Ha fejébe sisakot nyom és megtagadja születéskor
kapott nemét?
Rajonganak a férfias tettekért, de nem akarnak
férfiak lenni,
Szegény gyönge teremtmények (gondolják ők),
mily kevéssé élvezik ezt!
Mily nagy megtiszteltetés a férj számára egy árverésen
átni, amint
Felesége holmijait bocsátják áruba — övek, síp
csontvédők,
Karvédők és sisakbokréták!
Halld, ahogy a nő mordul és nyög, ahogy munkáját
végzi szúrva és
Védve;
Nézd a nyakát, ahogy meghajlik a sisak súlya
alatt...
Oh, ti elfajzott lányok, praetorok és konzulok lányai,
Mondjátok meg nekünk, kit láttatok ilyen öltözéket viselni,
Így zihálni és izzadni? Még a gladiátorok ágyasai,
Még a vetkőző lányok se tennének még csak kísérletet sem erre.


Az idő múlásával a gladiátornők egyre nagyobb számban jelentek meg az arénában, különösen Néró uralkodása alatt az időszámításunk szerinti I. században. Azonban a szokást Septimus Severus császár a III. században betiltotta, talán mert a harcoló nők száma már aggodalmakra adott okot.

A szatíraírók számára a gladiátornők arénában folytatott küzdelme újabb humorforrást jelentett, amelyen keresztül a római társadalmat szidalmazhatták. És mégis, a nők jelenléte ezeken a véres és halállal fenyegető helyeken elég bizarr módon azt valószínűsíti, hogy bizonyos egyenlőség létezett a gyilkolási virtus (vagy képesség), illetve a bátorsággal és méltósággal való halálvárás között. Úgy tűnik, hogy az ókori Rómában nem a nemeknek, hanem a virtusnak tulajdonítottak nagyobb jelentőséget.