logo

XXIII Maius AD

Szűkös idők

Éhínség során vagy más ínséges időkben a gladiátorok azok közé tartoztak, akiknek az állam semmivel sem tartozott, és minden teketória nélkül elzavarták őket Rómából. Suetonius a következőket írja az időszámításunk szerinti 6. és 7. években bekövetkezett gabonaválság idejéről:

Augustus ... méltóságát és erejét bizonyította egy másik alkalommal, amikor az adományosztás bejelentése után úgy találta, hogy a polgárok listája igencsak megnőtt a kevéssel azelőtt felszabadított rabszolgák száma miatt. Közhírré tette, hogy akiknek ő nem ígért semmit, nem jogosultak semmire, és nem volt hajlandó a teljes összeget felemelni. Ezért az eredeti kedvezményezetteknek kevesebbel kellett megelégedniük.
Egy kivételesen súlyos ínség idején pedig nem tudott volna megküzdeni a köznép elégedetlenségével, ha nem űzi el az olyan haszontalan szájakat a városból, mint a rabszolgapiacon tengődő rabszolgák, a gladiátoriskolák tagjai, az orvosok és a tanárok kivételével minden külföldi, valamint a házi rabszolgák.

A „minden haszontalan száj" kifejezés rávilágít arra, hogy igazából hogyan tekintettek a gladiátorokra a római államban, hiába övezte őket tisztelet a gondtalan időkben. Valójában az aljanép legaljának számítottak, nem többnek, mint árucikknek.Forrás: Alen Baker A Gladiátor JLX kiadó 2001