logo

XX Februarius AD

Savaria története.

Szombathely krónikáját kétezer esztendeje jegyzi a történelem. Az emberiség időszámításában ez persze nem olyan nagy idő, de a Kárpát-medencében Savarián kívül nincs még egy olyan város, melyben 2 évezrede folyamatos az élet. Krónikájának vannak ragyogó fejezetei és kevésbé fénylő korszakai, de a város nevét minden időben büszkén faragták kőbe és jegyezték papírra az itt élők…

A várost kr. e. 50 körül Claudius császár alapította Colonia Claudia Savaria néven. A rómaiak előtt e vidéken a kelták éltek, így a későbbi római lakosság nagyon sok dolgot (temetkezési szokások, kézművesség, vallás, stb.) átvett az őslakóktól.
A betelepült római lakosság kezdetben iparosokból, kézművesekből, valamint kereskedőkből állt. Erre azért volt szükség, mert a katonai „támaszpont” megalakulásának alapfeltétele, hogy a katonák számára biztosítva legyenek az élelem és a fegyverek.

A város nem csak katonai szempontból volt említésre méltó, hanem a környék (Pannonia provincia) központja is. Itt ülésezett a tartománygyűlés, itt emeltek templomokat az isteneknek, itt székelt a helytartó, itt őrizték a tartomány kincstárát. Falai között gyakran fordultak meg a római császárok is.
Savariai tartózkodásukról az antik történetírók adatai mellett az itt kiadott császári rendeletek is tanúskodnak. További változást a kereszténység elterjedése jelentette a város életében. Savaria két szentet is adott a keresztény egyháznak: 303-ban itt halt mártírhalált Siscia (Sisak, Horvátország) püspöke Szent Quirinus, illetve városunk szülötte volt Szent Márton a későbbi tours-i püspök.

Savaria lakóinak többsége a birodalom bukását követően Itáliába költözött. Egy középkori legenda szerint a hunok elől menekülő savariaiak voltak Velence alapítói. Régészetileg bizonyítható, hogy a helyben maradt római lakosság egy része túlélte a népvándorlás viharait. Nekik köszönhető, hogy Szombathely antik neve napjainkig fennmaradt.
A rómaiakat követően az avarok, majd Nagy Károly frankjai, a X. századtól pedig a honfoglaló magyarok telepedtek meg a környéken. Savaria-Szombathely Magyarország egyetlen, kétezer éve folyamatosan lakott települése. A város a birodalom bukása után is a környék jelentősebb városai közé tartozott. Savaria lakóinak többsége a Itáliába költözött.
Tóth Endre