logo

XXIII Junius AD

ID Cikk címe Témakör Feltöltés dátuma
16478 A vallási restauráció és az új saeculum meghirdetése Augustus hatalma 2018-06-20 11:35:12
16477 Augustus bel- és külpolitikája . Augustus hatalma 2018-06-20 11:34:31
16476 A birodalom újjászervezése Augustus hatalma 2018-06-20 11:33:50
16475 A zsinagóga. A Jeruzsálemi templom 2018-06-20 11:29:45
16474 A jeruzsálemi templom (II.) A Jeruzsálemi templom 2018-06-20 11:28:53
16473 A nők helyzete a császárkori Rómában. A nők helyzete a császárkori Rómában 2018-06-20 11:25:05
16472 A gyermekek helyzete Gyermek a családban 2018-06-20 11:20:29
16471 A család és a családi élet Családi élet 2018-06-20 11:18:24
16470 A pénzrendszer és az adók Római gazdasági élet 2018-06-20 11:14:39
16469 A gazdasági élet főtényezői Római gazdasági élet 2018-06-20 11:13:40
16468 A rabszolga-kereskedelem. Rabszolgakereskedelem 2018-06-20 11:10:39
16467 A rabszolgák helyzete a császárság korában A római rabszolgaság 2018-06-20 11:08:05
16466 A gazdagok fényűzése Gazdagok 2018-06-20 10:59:53
16465 Az általános jólét Gazdagok 2018-06-20 10:58:45
16464 Anyagias gondolkodás, vagyonhajhászás Gazdagok 2018-06-20 10:57:46
16463 Az újgazdagok Gazdagok 2018-06-20 10:57:04
16462 A vagyonosodás és nagy vagyonok felhalmozódása Gazdagok 2018-06-20 10:56:05
16461 A nincstelenek nyomora Szegények 2018-06-20 10:54:32
16460 Szegénység és proletariátus Szegények 2018-06-20 10:53:22
16459 Következtetés (Az emberi méltóság védelme az ókori Rómában) Az emberi méltóság védelme az ókori Rómában 2018-06-12 06:50:12
16458 Justianusi törekvés a klasszikus és posztklasszikus korszak megoldásainak egyeztetésére Az emberi méltóság védelme az ókori Rómában 2018-06-12 06:49:33
16457 A posztklasszikus korszakban az Iniuria nagyrészt crimenek (közbűncselekmények) minősült Az emberi méltóság védelme az ókori Rómában 2018-06-12 06:48:48
16456 Az ókori sértett választhatott a büntető vagy polgári perbeli üldözés között Az emberi méltóság védelme az ókori Rómában 2018-06-12 06:48:01
16455 A polgárháborúk és az Iniuria Criminaliter üldözése Az emberi méltóság védelme az ókori Rómában 2018-06-12 06:47:24
16454 A rabszolga árúvá válásának hatása az Iniuria preklasszikus korabeli szabályozása Az emberi méltóság védelme az ókori Rómában 2018-06-12 06:46:49
16453 Bevezető (Az emberi méltóság védelme az ókori Rómában) Az emberi méltóság védelme az ókori Rómában 2018-06-12 06:46:18
16452 Összegzés (A principátus büntetőjoga) A principátus büntetőjoga. A vagy közjog-e a római büntetőjog 2018-06-12 06:44:52
16451 Alapelvi harmonizáció A principátus büntetőjoga. A vagy közjog-e a római büntetőjog 2018-06-12 06:44:18
16450 A római büntetőeljárás főbb szakaszai A principátus büntetőjoga. A vagy közjog-e a római büntetőjog 2018-06-12 06:43:49
16449 Atyai hatalom, mint makro-társadalmi szintű büntetőhatalmi elv A principátus büntetőjoga. A vagy közjog-e a római büntetőjog 2018-06-12 06:43:16
16448 Büntetőjogi kezdetek - A crimenek és a delictumok A principátus büntetőjoga. A vagy közjog-e a római büntetőjog 2018-06-12 06:42:42
16447 A közjog és magánjog elhatárolódása A principátus büntetőjoga. A vagy közjog-e a római büntetőjog 2018-06-12 06:42:05
16446 Bevezetés (A principátus büntetőjoga) A principátus büntetőjoga. A vagy közjog-e a római büntetőjog 2018-06-12 06:41:35
16445 Összefoglalás (Büntető- és büntetőeljárás-jogi alapelvek római jogi előzményei) Büntető és büntetőeljárásjogi alapelvek római jogi előzményei. 2018-06-12 06:40:05
16444 Büntető- és büntetőeljárás-jogi alapelvek római jogi előzményei III. Büntető és büntetőeljárásjogi alapelvek római jogi előzményei. 2018-06-12 06:39:33
16443 Büntető- és büntetőeljárás-jogi alapelvek római jogi előzményei II. Büntető és büntetőeljárásjogi alapelvek római jogi előzményei. 2018-06-12 06:38:26
16442 Büntető- és büntető-eljárásjogi alapelvek római jogi előzményei I. Büntető és büntetőeljárásjogi alapelvek római jogi előzményei. 2018-06-12 06:37:30
16441 Záró gondolatok (Az állami büntetőhatalom megjelenése Rómában) A Cognito Extra Ordinem kialakulása - Az állami büntetőhatalom központi jogérvényesítés megjelenése 2018-06-12 06:27:32
16440 A cognitiós eljárás szakaszai A Cognito Extra Ordinem kialakulása - Az állami büntetőhatalom központi jogérvényesítés megjelenése 2018-06-12 06:27:03
16439 Büntetendő magatartások és joghátrányaik A Cognito Extra Ordinem kialakulása - Az állami büntetőhatalom központi jogérvényesítés megjelenése 2018-06-12 06:26:23
16438 Császári büntetőbíráskodás A Cognito Extra Ordinem kialakulása - Az állami büntetőhatalom központi jogérvényesítés megjelenése 2018-06-12 06:25:49
16437 A quaestitók, mint az első állami szintű büntetőeljárások A Cognito Extra Ordinem kialakulása - Az állami büntetőhatalom központi jogérvényesítés megjelenése 2018-06-12 06:25:07
16436 Bevezető gondolatok (A Cognito Extra Ordinem kialakulása) A Cognito Extra Ordinem kialakulása - Az állami büntetőhatalom központi jogérvényesítés megjelenése 2018-06-12 06:24:09
16435 De re militari - A katonai jogról VII. De re militari (A katonai jogról) 2018-05-20 06:53:02
16434 De re militari - A katonai jogról VI. De re militari (A katonai jogról) 2018-05-20 06:52:33
16433 De re militari - A katonai jogról V. De re militari (A katonai jogról) 2018-05-20 06:52:02
16432 De re militari - A katonai jogról IV. De re militari (A katonai jogról) 2018-05-20 06:51:31
16431 De re militari - A katonai jogról III. De re militari (A katonai jogról) 2018-05-20 06:50:55
16430 De re militari - A katonai jogról II. De re militari (A katonai jogról) 2018-05-20 06:50:18
16429 De re militari - A katonai jogról I. De re militari (A katonai jogról) 2018-05-20 06:49:46
16428 Összefoglalás (A crimenek Titus Livius művében) A crimenek Titus Livius művében 2018-05-20 06:42:10
16427 Egyéb crimenek A crimenek Titus Livius művében 2018-05-20 06:41:40
16426 Parricidium A crimenek Titus Livius művében 2018-05-20 06:41:00
16425 Peculatus A crimenek Titus Livius művében 2018-05-20 06:40:32
16424 Sacrilegium A crimenek Titus Livius művében 2018-05-20 06:39:53
16423 Repetunda . A crimenek Titus Livius művében 2018-05-20 06:39:21
16422 Perduellio . A crimenek Titus Livius művében 2018-05-20 06:38:45
16421 Bevezetés (A crimenek Titus Livius művében) A crimenek Titus Livius művében 2018-05-20 06:37:30
16420 A colonusok helyzete Késő római jog és adminisztráció 2018-05-20 06:32:24
16419 Állami segítség a szegény szülőknek Késő római jog és adminisztráció 2018-05-20 06:31:55
16418 A Questori hivatal mintaszöge (Formula) Késő római jog és adminisztráció 2018-05-20 06:31:28
16417 Az állam hivatali szervezetébe való belépésről Késő római jog és adminisztráció 2018-05-20 06:30:57
16416 Városi vezető réteg (Curialisok) terhei Késő római jog és adminisztráció 2018-05-20 06:30:31
16415 A császári felügyelet alatt álló hivatalnoki hierarchiáról Késő római jog és adminisztráció 2018-05-20 06:30:03
16414 A praefecturák irányítóinak jogköréről Késő római jog és adminisztráció 2018-05-20 06:29:36
16413 A szokásjog hatálya Késő római jog és adminisztráció 2018-05-20 06:28:57
16412 A formuláris eljárás felváltása a Cognitios eljárással Késő római jog és adminisztráció 2018-05-20 06:28:26
16411 A jogértelmezés joga egyedül a császáré Késő római jog és adminisztráció 2018-05-20 06:27:48
16410 A korábbi jogtudósok véleményeinek alkalmazhatósága Késő római jog és adminisztráció 2018-05-20 06:27:18
16409 A törvényszünetek Késő római jog és adminisztráció 2018-05-20 06:26:50
16408 Az uralkodói rendeletekről általában Késő római jog és adminisztráció 2018-05-20 06:26:21
16407 A császári előterjesztés közfelkiáltással (Acclamatio) történő fogadása Késő római jog és adminisztráció 2018-05-20 06:25:54
16406 A jog kodifikálása Késő római jog és adminisztráció 2018-05-20 06:25:21
16405 A prostitúció pénzügyi vonatkozásai. A prostitúció a klasszikus római jog forrásaiban 2018-05-18 08:10:25
16404 Milyen következményekkel jár a prostitúció. A prostitúció a klasszikus római jog forrásaiban 2018-05-18 08:09:27
16403 Ki a prostituált. A prostitúció a klasszikus római jog forrásaiban 2018-05-18 08:08:20
16402 A prostitúció kétarcúsága. A prostitúció a klasszikus római jog forrásaiban 2018-05-18 08:07:20
16401 Scortum, lupa, meretrix (A prostitúció a klasszikus római jog forrásaiban) – Bevezető A prostitúció a klasszikus római jog forrásaiban 2018-05-18 08:06:39
16400 Jogállásba való visszahelyezés A császárkori Róma büntetési rendszere 2018-05-18 07:59:38
16399 Elévülés, büntetés-elengedés, perújítás A császárkori Róma büntetési rendszere 2018-05-18 07:58:57
16398 A büntetés kiszabására hatással lévő tárgyi és személyi okok és körülmények A császárkori Róma büntetési rendszere 2018-05-18 07:58:25
16397 A visszaesők büntetése A császárkori Róma büntetési rendszere 2018-05-18 07:57:42
16396 A kiszabható büntetés fajtái A császárkori Róma büntetési rendszere 2018-05-18 07:57:00
16395 Bevezetés, illetve a büntetés célja A császárkori Róma büntetési rendszere 2018-05-18 07:55:06
16394 A jogrendszer tagozódása az árutermelő rabszolgaság korában A római jogrendszer tagozódásának kérdése 2018-05-18 07:50:43
16393 A jogrendszer tagozódása a házi rabszolgaság korában A római jogrendszer tagozódásának kérdése 2018-05-18 07:50:03
16392 Bevezetés (A római jogrendszer tagozódásának kérdése) A római jogrendszer tagozódásának kérdése 2018-05-18 07:49:21
16391 A kollégiumok jelentősége Kollégiumok a Római Dáciában 2018-05-18 07:42:22
16390 A kollégiumok keletkezése és megszűnése Kollégiumok a Római Dáciában 2018-05-18 07:41:44
16389 A kollégium tagjainak jogai és kötelezettségei Kollégiumok a Római Dáciában 2018-05-18 07:41:02
16388 A vizsgált kollégiumok cselekvőképességének kérdése Kollégiumok a Római Dáciában 2018-05-18 07:40:28
16387 A vizsgált kollégiumok jogképessége Kollégiumok a Római Dáciában 2018-05-18 07:39:46
16386 A kollégiumok szervezete Kollégiumok a Római Dáciában 2018-05-18 07:38:48
16385 Rabszolga kollégiumok Kollégiumok a Római Dáciában 2018-05-18 07:37:59
16384 A katonák kollégiuma Kollégiumok a Római Dáciában 2018-05-18 07:37:19
16383 Nemzetiségi kollégium Kollégiumok a Római Dáciában 2018-05-18 07:36:40
16382 Temetkezési egyesületek (collegia funeratitia) Kollégiumok a Római Dáciában 2018-05-18 07:36:10
16381 A dáciái kollégiumok működésének emlékei Kollégiumok a Római Dáciában 2018-05-18 07:35:34
16380 A köz és magántestületek Daciában Kollégiumok a Római Dáciában 2018-05-18 07:34:20
16379 Július 1. mint a városi tisztségviselők hivatalba lépésének időpontja A központi kormányzat 2018-05-18 07:27:47