logo

XIII December AD

A réz bányászata és kitermelése

Kezdetben (kb. 7000 éve) a rezet termésrézből állították elő. Ez volt a fő kinyerési módszer kb. 2000 éven át, miután az oxidos és karbonátos ércek olvasztási technikájának fejlődése és a tin-bronz megjelenése elhozta a valódi bronzkort. Ezt követően a termelés folyamatosan nőtt. A 2700-4000 évvel ezelőtti periódusban az összes termelés kb. 500.000 t volt.

A római korban ugrásszerűen emelkedett a réztermelés. Ebben az időszakban a rézötvözeteket egyre nagyobb mértékben használták úgy katonai, mint polgári célokra (pl. pénzverés). A termelés kb. 15.000 t/év mennyiséggel kb. 2000 éve érte el maximumát.
A főbb termelési körzetek Spanyolország területén (ebben az időben a világtermelés több mint fele innen – Huelva és Rio Tinto körzeteiből – származott), Cipruson és Közép-Európában voltak. Az összes termelés a 2250-1650 évvel ezelőtti periódusban mintegy 5 millió tonna volt.

Általában, bármely fémről van szó, a kitermelés csúcsa az ország fénykorával, annak csökkenése az ország hanyatlásával jár együtt. Ez érvényes a Római Birodalomra és Kínára egyaránt. Az összes fémérc kitermelésének csökkenése – beleértve a rezet is – a Római Birodalom erejének gyengülésével kezdődött. A birodalom bukása után az európai réztermelés jelentősen visszaesett.
A világtermelés kb. 2000 t/év szinten stagnált a 8. századig, majd a középkorban ismét emelkedni kezdett. Ez az emelkedés európai részről különösen a 9. századi német és a 13. századi svéd új bányamegnyitásoknak köszönhető (utóbbi különösen Falun térségében).

A Római Birodalmon kívül már régtől fogva jelentős réztermelés folyt Délkelet-Ázsiában és a Távol-Keleten is. Amikor a kínai Han dinasztia (i.e. 206 – i.u. 220) kiterjesztette befolyását Délkelet-Ázsiára, Kína réztermelése kb. 800 t/év volt.
A középkorban a világtermelés legnagyobb része Kínából származott (az északi Szung dinasztia uralkodása alatt). Ezen időszakban a kínai termelés elérte a 13.000 t/év maximumot, s ez okozta a 15.000 t/év világtermelési csúcsot az i.u. 1080-as években. A kitermelt réz jelentős részét pénz előállítására használták.
Az ezt követő néhány évszázad során a termelés drasztikusan visszaesett (kb. 2000 t/év a 14. században), mielőtt újra növekedni kezdett volna az ipari forradalomtól kezdve napjainkig. (Összehasonlításképp: a Föld réztermelése az ipari forradalom kezdetén 10.000 t/év volt.)Makra László