logo

XXIII September AD

Sacrosanctus

Magyarul szent és sérthetetlenA szó két elemből van összetéve: sacer, aminek jelentése szent, egy istennek szentelt, tabu sanctus Vallási szertartással, felavatással érinthetetlenné, sérthetetlenné tett. Az ókorban ez a jelleg megillette az idegen követeket, s Rómában ilyennek tekintették a tribuni plebis-1 sőt az aediles plebis személyét is..-