logo

XVI December AD

A dalmata felkelésben kitüntetett főtiszt felirata

(CIL XIV 3606, Tiburból)
Marcus Plautius Silvanus, Marcus fia, Aulus unokája, consul, septemvir epulonum.

Számára a szenátus diadal jelvényeket rendelt, mivel lllyricumban jól hadakozott.
Forrás: Hahn István - A hadművészet ókor klasszikusai