logo

XIII December AD

Az egyiptomiak kiutasítása Alexandriából

(I. sz. 215)Az összes Alexandriában tartózkodó egyiptomiakat, főleg a parasztokat, akik más vidékekről özönlöttek oda és könnyen fellelhetők, minden eszközzel mindenképpen ki kell űzni, kivéve a sertéskereskedőket és a folyami hajósokat, továbbá azokat, akik a fürdők fűtésére nádat szállítanak. A többieket azonban toloncold ki, mert nagy számuk és haszontalan voltuk révén zavart okoznak a városban. Úgy értesültem, hogy a sarapisi ünnepeken és más ünnepnapokon vagy más napokon is az egyiptomiak áldozatok céljára birkákat és más állatokat szoktak behozni; ebben nem kell őket akadályozni. Azokat kell akadályozni, akik saját földjükről elmenekülnek, hogy kerüljék a paraszti munkát, azokat azonban, akik azért tódulnak oda, hogy Alexandria ragyogó városát meglássák vagy a kulturáltabb élet kedvéért vagy pedig alkalmi üzletkötés céljából, nem.
A továbbiakban: Az igazi egyiptomiak könnyen felismerhetők a vászonszövők közt nyelvükről, amely elárulja, hogy egy más réteg külső megjelenését és ruháját öltötték magukra; azonkívül életmódjuk és nem éppen civilizált viselkedésük is elárulja, hogy ők egyiptomi parasztok.
Caracalla császár más forrás (Dio Cassius 77, 23.) tanúsága szerint 215-ben nagy vérfürdőt rendezett Alexandriában, nyilván az ottani lakosság ellenszegülése miatt. Ezt követte ez, az ugyanazon évben a helytartóhoz intézett rendelete, melynek nyilván az volt a célja, hogy a várost megtisztítsa az odaözönlött zavargó egyiptomi elemektől.
Forrás:

MIRŐL VALLANAK
A PAPIRUSZOK?
(I. e. IV. – i. sz. VIII. század)

GONDOLAT
BUDAPEST, 1961

Összeállította és fordította:
MORAVCSIK GYULA