logo

XXV Martius AD

Barbárok pusztítása Egyiptomban

(I. sz. 424-450 közt)Kérvény másolata.

A föld, a tenger és minden emberi faj és nemzet uraihoz, Flavius Theodosiushoz és Valentinianushoz, az örökös Augustusokhoz kérés és könyörgés Apióntól, a ti felső-thébaisi tartományotok syénéi, új-syénéi és elephantinéi kerületének püspökétől.
A fi emberszeretetetek minden könyörgő felé ki szokta nyújtani jobbját, minek folytán ennek világos tudatában én is e kérvényezéshez folyamodom, lévén a tényállás a következőképpen. Egyházaimmal az elvetemült barbárok, a blemmyek és nubadok közepette élve nem tudunk helytállni az ő váratlan támadásaikkal szemben, mert semmiféle katona sem védelmezi lakóhelyünket. Ennek következtében . . . . . . minthogy a templomok rombadőlnek és nem képesek az oda menekülőknek oltalmat nyújtani, a ti isteni és szeplőtelen lábaitok elé borulva esedezem, méltóztassatok elrendelni, hogy az itt levő katonák vegyék védelmükbe a szent templomokat, engedelmeskedjenek nekem mindenben és hallgassanak rám úgy, mint ahogyan a ti felső-thébaisi tartományotok Philai-nak nevezett erődjében állomásozó katonák szolgálatára állnak az Isten Philai-ban levő szent egyházainak. Ily módon ugyanis félelem nélkül .élhetünk majd. . . . . . teljesíteni, ha a legsúlyosabb. . . . . . rendelkezések lépnek életbe a kihágásokat elkövetőkkel szemben . . . . . . általatok rendeletek és . . . . . . ha a szemközti vidéket rabigába ejtik, nekünk. . . . . . a ti isteni. . . . . . személyes kegyetek erre vonatkozólag eljut a thébaisi határsáv nagyságos és nagytekintetű parancsnokához. És ha ez osztályrészül jut. . . . . . szokás szerint mindenkor imádkozni. . . . . . az Istenhez a ti örök életetekért.
Az i. sz. V. században nemcsak a római birodalom északi határait támadták a barbárok, hanem Egyiptom déli határain is be-betörtek a szomszédos Núbia területén tanyázó harcias nomád törzsek, a blemmyek és nubadok, akikkel a bizánci csapatok kemény harcokat vívtak. Priskos rhétor történetíró egyik töredékéből kitűnik, hogy a bizánciak 452-ben békét kötöttek a blemmyekkel és nubadokkal – éspedig éppen a kérvényben említett Philai szigetén –, valószínű tehát, hogy Apión kérvénye néhány évvel korábban íródott.Forrás:

MIRŐL VALLANAK
A PAPIRUSZOK?
(I. e. IV. – i. sz. VIII. század)

GONDOLAT
BUDAPEST, 1961

Összeállította és fordította:
MORAVCSIK GYULA