logo

XII December AD

Két falu viszálykodása

(I. sz. V. sz.)Urunknak és parancsolónknak, a nagyságos és erényekben gazdag parancsnoknak Anuthios főhivatalnok.

Kerkésis falu lakosai az oxyrhynchabeliek partjára jöttek és elűzték az oxyrhynchabeli halászokat, de az Isten segített, s nem történt baj. Ugyanis az oxyrhynchabeliek fel akartak kerekedni és harcba akartak bocsátkozni a kerkésisiakkal. Én azonban nem engedtem őket harcolni. Isten a tudója, hogy ha nem jöttem volna idejében Oxyrhynchába, gonosz háborúság támadt volna. Íme megírom ezt te hatalmasságodnak, hogy tégy igazságot. Isten segítségével holnapután eljövök és elhozom az aranyadót, én parancsolóm és uram.

[A hátlapon:] Urunknak és parancsolónknak, a nagyságos és erényekben gazdag parancsnoknak Anuthios főhivatalnok.
Forrás:

MIRŐL VALLANAK
A PAPIRUSZOK?
(I. e. IV. – i. sz. VIII. század)

GONDOLAT
BUDAPEST, 1961

Összeállította és fordította:
MORAVCSIK GYULA