logo

XII December AD

Nero császár trónralépte

(I. sz. 54)A Caesar, akit ősei visszaköveteltek és aki nyilvánvalóan isten volt, megtért hozzájuk, és kikiáltatott a császár, akit a világ várt és remélt, kikiáltatott Nero Caesar, a világ jó szelleme, minden jónak kútfeje. Ezért koszorút kell hordanunk és ököráldozatokkal kell hálát adnunk az összes isteneknek.

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus 1. évében Neos Sebastos hó 21-én.
E hirdetmény valószínűleg az oxyrhynchosi kerület főnökének irodájából került ki. A szövegben említett elhunyt császár – Nero elődje – Claudius volt.
Forrás:

MIRŐL VALLANAK
A PAPIRUSZOK?
(I. e. IV. – i. sz. VIII. század)

GONDOLAT
BUDAPEST, 1961

Összeállította és fordította:
MORAVCSIK GYULA