logo

XIV December AD

Pertinax császár trónralépte

(I. sz. 193)Mantennius Sabinus üdvözli a heptanomoi-i és arsinoéi kormányzóság kerületi főnökeit.
Az általam a ragyogó Alexandriába küldött rendeletnek a másolatát alább mellékeltetem, hogy mindnyájan tudomásul vegyétek, és az illető ünnepnapokon ünnepet üljetek.

Jó erőt kívánok nektek


Caesar Publius Helvius Pertinai Augustus császár 1. évében Phamenóth 10-én.
Rendelet másolata. Alexandriai férfiak, illő, hogy urunknak, Publius Helvius Pertinai Augustus császárnak, a szent senatus princepsének, a haza atyjának és az ő fiának, Publius Helvius Pertinainak, továbbá Flavia Titiana Augustának szerencsés trónraléptét megünnepeljétek oly módon, hogy teljes számban összegyűlve áldozatot mutattok be, imádkoztok hosszú uralkodásukért és az egész császári házért és a mai naptól kezdve tizenöt napon át koszorút viseltek.
Forrás:

MIRŐL VALLANAK
A PAPIRUSZOK?
(I. e. IV. – i. sz. VIII. század)

GONDOLAT
BUDAPEST, 1961

Összeállította és fordította:
MORAVCSIK GYULA