logo

XVI December AD

Dokumentáció

Minden helyszíni szemléről jelentést kell készíteni. A jelentés jellemzően szöveges részből és fényképekből áll, lelőhely esetén (akár már ismert, vagy új) LBA és térképmelléklet is tartozik hozzá. Szakmai tartalmát tekintve megegyezik a terepbejárás során készítendő dokumentációval, a szöveges jelentésben kell leírni a szemle célját és az esetleges intézkedéseket.

1. Szöveges jelentés.
Tartalmaznia kell a szemle napját, a felkeresett lelőhelyek felsorolását és a résztvevők nevét, szakképzettségét, továbbá a szemle során tett észrevételeket, esetleges egyéb intézkedéseket, cselekményeket (pl. földhivatali ügyintézés, beruházóval való konzultáció stb.)

2. Fényképek.
A helyszíni szemlén meg kell örökíteni a terület környezetét, a tapasztalt elváltozásokat, esetleges rongálásokat stb.

3. LBA.
Minden lelőhelyről, akár ismert, akár új, ki kell tölteni a bejelentőlapot. Új lelőhely esetén a bejelentőlap megfelelő rovatában szöveges leírást is kell készíteni. Ebben az alábbi körülményeket kell leírni:

3.1. A lelőhely elhelyezkedése a település határában: a községtől ÉK-re, a határ DNy-i sarkában stb.

3.2. A geomorfológiai jellegzetességek: domborzati viszonyok, a lejtő kitettsége, a legközelebbi vízjárta hely merre, milyen messze található, a talaj minősége, a táj jellegzetességei.

3.3. A lelőhely alakja, mérete, tájolása.

3.4. A leletanyag milyensége, intenzitása, a belőle levonható következtetések. Fontos azt rögzíteni, hogy esetleg falu, szórványlelet, vagy bizonytalan jellegű lelőhely, temető stb. Ha épített objektum van (halom, földvár, sánc stb.) legalább becsléssel meg kell állapítani a relatív magasságát, átmérőjét.

3.5. Egyéb megfigyelések. Le kell írni például a lelőhelyen észlelt bolygatásokat, a környékbeliektől esetleg begyűjtött információkat. Ha a lelőhelyen korábban volt ásatás, annak helyét lehetőség szerint meg kell állapítani.

3.6. A lelőhelyet borító növényzet, a felszín, a látási körülmények leírása.

3.7. A szemle ideje, a résztvevők neve.

3.8. Ha leletgyűjtés is történt, akkor a leletanyagot megmosva, megfelelően csomagolva kell az illetékes múzeumban elhelyezni.

4. Térkép.
Az LBA jogszabály által előírt kötelező melléklete.


Jankovich-Bésán Dénes


Forrás: Régészeti kézikönyv