logo

XIX Martius AD

Következtetések.

Az adott beruházás tervezhetősége mellett a régészeti, szakmai szempontok érvényesítése a legfontosabb követelmény. A próbafeltárás feltárási szakaszát akkor tekinthetjük lezártnak, ha olyan információk birtokába jutottunk, melyek alapján egyértelműen megállapítható, hogy milyen régészeti jelenségek találhatóak az adott területen, azok mely korszakból származnak, milyen a szerkezetük, bennük milyen régészeti információt hordozó anyag található, mekkora a régészeti lelőhely kiterjedése, szerkezete.

A próbafeltárás értékelését, illetve eredményeinek az egész régészeti lelőhelyre vonatkozó általánosíthatóságát alapvetően befolyásolja a kutató régész adott lelőhelytípusra vonatkozó előzetes ismereteinek minősége. A próbaásatás lehetőséget ad az ott tervezett beruházásokhoz speciális adatok szolgáltatására, egy későbbi ásatás megtervezésére.
Amennyiben a kutató régész az adott lelőhelytípus jellegzetességeinek, és az adott régészeti lelőhelyről már rendelkezésére álló egyéb adatok (korábbi terepbejárások, légi felvételezés) ismeretében egy viszonylag kis felületű próbafeltárással is megfelelő módon valószínűsíteni tudja a teljes vizsgálati területen a régészeti jelenségek kiterjedését és intenzitását, abban az esetben nincs szükség a teljes terület kutatóárkokkal való szabdalására, mert ezek a későbbi részletes feltárást akadályozzák.
Ellenpélda, ha a beruházó kéri és a pontos költségvetéshez, határidők megállapításához nem elég a lelőhely tényének meghatározása, fontos tudni, kb. mennyi objektum előkerülése várható.

Azt, hogy egy területen van-e régészeti lelőhely, minimális mennyiségű próbafeltárásból is meg lehet határozni. Azt, hogy egy adott területen nincs régészeti lelőhely, csak a terület minden sajátosságának megismerését követően, részletes próbafeltárást követően lehet kijelenteni.
Amennyiben megelőző feltárásra kerül sor a régészeti lelőhelyen, úgy a lelőhely kiterjedésére, rétegviszonyaira a próbaásatás megközelítőleg pontos adatot (m2, m3) tud szolgáltatni. Ez alapján meg lehet becsülni a majdani megelőző feltárás paramétereit: a várható gépi, és emberi munkaerő szükségletét, a feltárás időtartamát, anyagszükségletet (pl. biztonsági zsaluzás, extra felszerelés), földdeponálási tervet lehet készíteni stb.Pusztai Tamás – Tari Edit


Forrás: Régészeti kézikönyv