logo

XII December AD

Előkészítés

Noha a megfigyelés általában régészetileg ismeretlen helyen történik, az előzetes adatgyűjtés ebben az esetben sem mellőzhető, de értelemszerűen a terület tágabb környezetére vonatkozik. Azt kell vizsgálni, hogy milyen, már ismert lelőhelyek közelében végezzük a megfigyeléseket, mekkora a valószínűsége, hogy ezek valamelyike területünkre is kiterjed, a terepviszonyok, geomorfológiai alakzatok alapján számítanunk kell-e új lelőhely(ek)re stb.

Ezekre a kérdésekre a KÖH és a megyei múzeum nyilvántartása, illetve a topográfiai térképek (esetleg más térképek, légi felvételek) tanulmányozása alapján kaphatunk választ. Ha a területről akár a rendezési terv, akár a szóban forgó beruházás kapcsán készült hatástanulmány, akkor annak ismerete, tanulmányozása elengedhetetlen. Ha ilyen munka nem áll rendelkezésre, akkor érdemes a területen előzetes terepjárást, vagy helyszíni szemlét végezni.Jankovich-Bésán Dénes


Forrás: Régészeti kézikönyv