logo

XVI December AD

Feltételek

Általános vélekedés, hogy a régészeti megfigyelés a legegyszerűbb tevékenység, melyet bárki el tud végezni. Nézzük ezért először a személyi feltételeket. Noha a megfigyelés nem engedélyköteles tevékenység, leggyakrabban mégis régész végzi. Ez természetes is, hiszen az a kötelezettség, hogy a földmunkák során előkerülő régészeti jelenséget felismerje, régésztől várható el. Erre azonban a gyakorlott technikus is képes, ezért elfogadható, ha a földmunkánál folyamatosan csak technikus van jelen. Az azonban nem, hogy ezt a munkát csak technikus végzi, hiszen régészeti jelenség előkerülése esetén a döntéseket régésznek kell meghoznia. Az pedig teljességgel elfogadhatatlan, hogy a megfigyelést végző szakember csak naponta egyszer, vagy még ritkábban jelenik meg a munkaterületen.
A megfigyelést végzőnek a földmunkák alatt folyamatosan jelen kell lennie. A megfigyelők létszáma a földmunka jellegétől függ. Árokásó gép mellett elegendő egy személy, több hektárnyi területen egyszerre dolgozó több földmunkagép esetében értelemszerűen nem. Mindig a munka jellege, a gépek egymástól való távolsága dönti el, hogy hány figyelő személyt kell a területre irányítani.

Tekintettel arra, hogy a régészeti megfigyelés során elvileg nincs lelet vagy jelenség, ezért más szakember folyamatos jelenléte általában nem szükséges. Számítani kell azonban arra, hogy mégis előkerülhet bármi, és akkor döntést kell hozni a földmunka leállításáról, a gépek átirányításáról, a feltárás megkezdéséről stb. Ezért, ha a megfigyelést technikus végzi, akkor szükség szerint az ilyen döntésekre képes és felhatalmazott régésznek is jelen kell lennie.

Hasonlóképpen, geodéta közreműködésére is szükség lehet, hiszen a megfigyelés esetén is követelmény, hogy a vizsgálatba bevont területekről megbízható, hiteles térkép álljon rendelkezésre. Ha ilyen térképet a beruházó készített és átadott, akkor – negatív eredmény esetén – az is elegendő, egyébként pedig a régésznek, de bonyolultabb felületek esetében inkább geodétának kell elkészítenie. Ha a régész készíti, jó és elegendő eszköz a GPS készülék, elengedhetetlen viszont a geodéta közreműködése abban az esetben, ha régészeti jelenségek feltárása történik, hiszen ezekről az általános ásatási követelményeknek megfelelő térképet kell készíteni.

Ha számítunk arra, hogy a megfigyelés során lelőhelyet/objektumokat fogunk találni, akkor célszerű, ha az ásatáshoz – legyen az mégoly kis területű és rövid idejű is – elengedhetetlenül szükséges személyzet is legalább készenlétben legyen. Ez azt jelenti, hogy – a földmunka jellegétől és a szerződéstől függően – akár haladéktalanul meg lehessen kezdeni egy terület feltárását, ami állhat nyesésből és az előkerült jelenségek kibontásából és dokumentálásából, de együtt járhat a szükséges mértékű rábontásokkal is. Ezért az a megfigyelés tekinthető jól szervezettnek, amelyen egy ilyen „készenléti brigád” a lehető legrövidebb időn belül a szükséges beavatkozásokat el tudja végezni.
Ennek lehet az is módja, ha a földmunkát végző cég bocsát rendelkezésre kubikosokat, a jelen lévő régész és technikus elvégzi a feltárást, de lehet úgy is, hogy mindezt a feltáró intézmény biztosítja. A lényeg az, hogy ne érjen senkit meglepetésként a régészeti jelenségek felbukkanása, és ne szolgáljon magyarázatul esetleges elpusztításukra az a körülmény, hogy nem áll rendelkezésre a szükséges feltáró kapacitás. Összefoglalva a személyi feltételeket: régész és/vagy technikus folyamatos, geodéta alkalmankénti jelenléte elengedhetetlen feltétel.

Tárgyi feltételek esetében megint az a kiindulási pont, hogy bármikor kerülhet elő valami, aminek biztonságba helyezése nem tűr halasztást. Ezért a megfigyelést végzőnek folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljanak – a beruházás térképén és a fényképezőgépen túl – a bontáshoz, csomagoláshoz és dokumentáláshoz az ásatáson általában szükséges eszközök. Mindezek szállításához megfelelő gépkocsit kell biztosítani.


Jankovich-Bésán Dénes

Forrás: Régészeti kézikönyv