logo

XII December AD

Terepi munkák

A régészeti megfigyelést végző szakember a földmunkagép nyomában halad és folyamatosan ellenőrzi a metszett földfelületeket, illetve a kitermelt földet. Arra nézve, hogy ez mi módon történjék, nincsen általános szabály, csupán az, hogy régészeti jelenség ne maradjon észrevétlen. Általános szabály viszont az, hogy jelenség előkerülésekor a gépi földmunkát abba kell hagyni, és meg kell állapítani a talált jelenség jellegét: telephez tartozó gödör, árok, ház vagy sír, netán épület vagy más kultúrréteg, esetleg szórványlelet stb. Ha ehhez szükséges, kisebb kézi bontásokat kell végezni.
Amikor tisztázódott a jelenség mibenléte, szükség szerint ki kell jelölni a feltárandó részt és a továbbiakban az ásatások szakmai szabályai szerint kell eljárni. Fontos szempont viszont, hogy régészeti megfigyelés, illetve a belőle következő esetleges ásatás csak a szerződésben rögzített, lehető legkisebb szükséges méretűre korlátozódjon. Vagyis például egy közműárokban előkerült sír, gödör, vagy ház szakszerű (értelmezhető) kibontásához szükséges rábontásokat el kell, ennél többet azonban nem szabad elvégezni.

A régész döntésén múlik, hogy bizonyos jelenségek rábontását egyáltalán nem végzi el, mert annak eredménye aránytalanul csekély lenne a befektetett munkához képest (pl. telepárkok). Nagyobb felületen folyó földmunka esetén nyilvánvalóan rábontások nélkül is el lehet végezni az előkerült jelenségek kibontását. (Kivételt azok az esetek képeznek, amikor a szerződés úgy köttetett meg, hogy jelenség előkerülésekor próbaásatást, vagy teljes megelőző feltárást kell végezni.)
Súlyos hiba, és a régészeti megfigyelés céljának teljes félreértése az a gyakorlat, melynek során a földmunkagép akadálytalanul halad át a jelenségen, és a régész utólag dokumentálja az elpusztított objektumokat. Ez leggyakrabban közműárkok esetében fordul elő. Nyilvánvaló, hogy például belterületen akár egy sírra való rábontás is komoly akadályokba ütközhet, azonban ilyenkor is mindent meg kell próbálni annak érdekében, hogy a lehető legtöbb információt kinyerjük, és a felmerülő akadályokat dokumentálni (naplózni) kell.
Jankovich-Bésán Dénes


Forrás: Régészeti kézikönyv