logo

XXII Martius AD

Alkalmazási terület.

Extenzív terepbejárásra elsősorban akkor kerítünk sort, ha egy területen még egyáltalán nem, vagy nem kielégítő mértékben ismerünk régészeti lelőhelyeket. A nem kielégítő mérték ez esetben azt jelenti, hogy olyan múzeumi, szakirodalmi adatok birtokában vagyunk, amelyek alapján a vizsgált területen valószínűleg van régészeti lelőhely, de sem pontos helye, sem lehatárolása nem ismert, vagy nem kellően dokumentált.
A pontos hely, lehatárolás alatt azt értjük, hogy legalább 50 méteres pontossággal megállapítottuk a lelőhely határait, és ezt a jelen szabályzatban foglaltak szerint dokumentáltuk. Természetesen a körülményektől függően sor kerülhet bizonyos területek, vagy akár csak egy-egy, már ismert lelőhely ismételt, akár többszöri bejárására is.

Intenzív terepbejárást (lelőhelyvizsgálatot) általában valamilyen tudományos célból végzünk. Lehetséges ugyanis, hogy egy-egy lelőhelyet ugyan körülhatárolható módon ismerünk, de ásatások lefolytatására nincs mód, s így a lelőhely állapotának folyamatos nyomon követése, a felszínre kerülő leletek és felszíni információk minél teljesebb összegyűjtése és elemzése az egyetlen járható út.
Hasonlóképpen tudományos cél lehet a felszíni leletek szóródásának, illetve koncentrációjának, a felszíni és a felszín alatti leletek korrelációjának vizsgálata, a régészeti lelőhely kapcsolatának elemzése a táji környezettel stb. Ezeknél a vizsgálatoknál már több tudományág bevonására, alkalmasint ellenőrző ásatásokra is sor kerül.

A legújabb jogszabály szerint nagyberuházások előtt a beruházó előzetes dokumentációt köteles készíttetni, melynek része lehet a terepbejárás is. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal egyéb esetekben is előírhatja hatástanulmány elkészítését, melynek során „valamennyi érintett kulturális örökségi elem” számbavételét és állapotának részletes ismertetését el kell végezni. Ez pedig nem képzelhető el régészeti terepbejárás nélkül. Összefoglalva: örökségvédelmi hatástanulmány nem készülhet úgy, hogy nem előzte meg terepbejárás.
Jankovich-Bésán DénesForrás: Régészeti kézikönyv