logo

XXI Martius AD

Személyi és tárgyi feltételek

A személyi követelmények közül a legfontosabb a kompetens szakemberek jelenléte. Extenzív terepbejárás esetén például legalább három olyan régész részvétele szükséges, akik az adott tájegység főbb régészeti korszakaiban (őskor, római kor, középkor) megfelelő jártassággal és anyagismerettel rendelkeznek.
A helyszínen ugyanis igen gyakran kell olyan döntéseket hozni, melyek befolyásolják az eredményt. Például ilyen, hogy sikerült-e az adott korszak tipikus, korhatározó leleteit megtalálni, vagy szükség van-e további keresésre, vagy bizonyos megfigyelt jelenségeket hogyan kell értelmezni stb. Ha ezek a döntések a helyszínen nem megfelelőek, akkor óhatatlanul adatvesztés áll elő. Természetesen annál jobb, minél több szakember tud jelen lenni.
Általában, minél többen vesznek részt a terepbejáráson, annál hatékonyabb és eredményesebb, azonban ennek is van felső határa: hat-nyolc főnél többnek nem érdemes ugyanazon a területen járni, mert nehézzé válik az irányítás és a kommunikáció. Ha ennél több szakember áll rendelkezésre, akkor már érdemes két brigádot alakítani, melyek felosztják egymás között a területet. Bizonyos emléktípusok: földvárak, halmok stb. felkutatása kevesebb szakemberrel is végrehajtható.

Lelőhelyvizsgálatok esetében, amikor négyzethálót kell a területre kitűzni, geodéta közreműködése is szükséges, és ezekben az esetekben a szakemberek (régészek, technikusok) számát a kitűzött cél, a határidő és a pénzügyi lehetőségek szabják meg.
A tárgyi feltételek között első helyen kell említeni a jó térképet. Azt is mondhatni, hogy térkép nélkül nem érdemes elindulni. Magyarországon immáron negyven éve hozzáférhetők a jó minőségű 1:10 000 léptékű topográfiai térképek, újabban már elektronikus formában is. Sok bosszúságot, tévedést és időveszteséget okozhat az elavult, nem megfelelő tartalmú térkép használata, ezért mindig törekedni kell a legújabb térképek beszerzésére, vagy ha ez nem lehetséges, akkor friss légi/műholdas felvételekkel kell kiegészíteni, utóbbiakhoz ma már az Interneten ingyenesen is hozzá lehet férni.
A papírtérkép kezelése a terepen nehézkes, ezért ma már elengedhetetlen a korszerű navigációs eszközök (GPS) használata. A GPS készülékek nemcsak a tájékozódásban és a helymeghatározásban segítenek, hanem segítségükkel a térkép is használható a helyszínen, sőt diktafonként, jegyzetfüzetként is alkalmazhatók.

A terepbejáráson immáron általánosan használt kézi, navigációs GPS-ek pontosságát figyelembe kell venni. Ez általában 3–5 méter körüli pontosságot jelent, ami extenzív terepbejárásoknál elfogadható eredmény. A GPS mérés pontossága az érzékelt műholdak számától, illetve a terület nyitottságától függ.
Olyan területen, ahol az égbolt csak részben látható (pl. erdő borította területen, városi magas házak között), a GPS mérések nagyon pontatlanok lehetnek, ezért a jó készülék az, amelyiken egyidejűleg a topográfiai térkép is látható, így a terepi, térképi és navigációs adatok összevetésével a jelentős hibák kiküszöbölhetők.

A lelőhelyek bejelentésénél ma már elengedhetetlen a lelőhely által érintett helyrajzi számok meghatározása. Ezért szükséges az ingatlan-nyilvántartási térkép használata is. Külterület esetében ezeket 1:10 000 léptékben elérhető áron be lehet szerezni a földhivatalban. Belterületi vagy zártkerti térképek beszerzése ilyen módon már aligha járható út, ilyen esetekben a rendezési terv alaptérképe, illetve az önkormányzat révén lehet ezekhez az adatokhoz hozzájutni. Ugyanezek a térképek már digitális formában is beszerezhetők, azonban ezek ára sokkal magasabb.

Terepbejáráson nélkülözhetetlen eszköz a fényképezőgép. Főképp a jellegzetes tereptárgyaktól mentes területeken előnyös, ha a fényképezőgép kommunikál a GPS készülékkel és a fénykép készítési helyének, irányának adatait is tárolni tudjuk (e nélkül egyéb módon kell rögzíteni a fénykép készítési helyének földrajzi koordinátáit, a fotóirányt).

A fényképek későbbi rendszerezése során az azonosítási problémák ezzel lecsökkennek. A leletgyűjtéssel egybekötött terepbejárásokon szükséges, hogy rendelkezésre álljanak a csomagolóeszközök: zacskók, a feliratozáshoz szükséges írószerszám és papír. Tekintettel a terepi igénybevételre, ajánlott, hogy ezek az eszközök vízállóak legyenek.

Végezetül, valószínűleg nem kell hosszasan indokolni, hogy a terepbejárás nem folytatható eredményesen megfelelő (terepjáró) gépkocsi nélkül sem.Jankovich-Bésán Dénes

Forrás: Régészeti kézikönyv