logo

XII December AD

Tervásatás.

Célja

A tervásatás célja minden esetben egy, valamilyen szempontból kiemelkedő jelentőségű lelőhely minél alaposabb (optimális esetben teljes) megismerése, feltárása, esetleg megőrzése és bemutatása. Ez a szempont lehet:

• az ország történelmében betöltött kiemelkedő szerep (pl. királyi székhely, palota stb.)

• helytörténeti jelentőségű kiemelkedő objektumok (várak, kolostorok, templomok, az adott település életében jelentős épület stb.)

• a régészet megoldatlan, kulcsfontosságú kérdéseire választ nyújtó lelőhelyek (tájegységenként és korszakonként kellene/lehetne kijelölni ezeket)

A cél tehát minden esetben a lelőhely tudományos megismerése, a nemzeti vagyon jelentős részét jelentő emlék minél teljesebb körű feldolgozása, beépítése a tudományos életbe és a köztudatba.

A célkitűzésből következik, hogy a feltárás során szigorúan tilos bármiféle módszer, vagy eljárás alkalmazása, amely a legcsekélyebb mértékben is veszélyeztetheti a megismerhetőséget, és a lelőhely (vagy annak legcsekélyebb részének) bármiféle rombolásához, pusztulásához, sérüléséhez vezethet.


Előkészítés

A feltárás előkészítése gyakorlatilag megegyezik bármilyen más célkitűzéssel végzett ásatáséval:

• szakirodalmi adatok összegyűjtése

• levéltári adatok begyűjtése

• adattári anyagok összegyűjtése, az elődök vonatkozó munkásságának a megismerése

• térképek, ábrázolások tanulmányozása

• részletes (rácshálós módszerrel végzett, szisztematikus) terepbejárás, leletek begyűjtése, azok előkerülési helyének pontos dokumentálása

• a lelőhely felmérése (kiterjedés, szintvonalak)

• szükség esetén légi fényképezés

• szükség esetén talajfúrás (hasznos lehet pl. egy tell-településen a legideálisabb szelvény – pl. legjobban leégett településrészlet – helyének meghatározásához, de nem ad megbízható információt pl. egy avar, vagy középkori település belső rendjével kapcsolatban)

• szükség és lehetőség esetén geofizikai és/vagy archeomágneses felmérés (segítség lehet pl. kőépületek vagy várhatóan fémleletekben bővelkedő temetők esetében, de teljesen céltalan és fölösleges többrétegű, vagy modern kori „szennyezett” környezetben fekvő lelőhelyeken)

• a lelőhely tágabb környezetének a tanulmányozása, a lelőhely elhelyezése a történeti-földrajzi környezeten belül


a feltárás menete („előbeszéd”)

Az ásatási felszerelés és a stáb összeállítását nem érdemes taglalni, mivel azt mindenki a saját tapasztalatai és lehetőségei alapján végzi. Itt csak azt érdemes hangsúlyozni, hogy egy tervásatás indulásakor mire érdemes kiemelten figyelni, felkészülni?

1. Csak megfelelő gyakorlattal rendelkező kolléga vállaljon tervásatást. Megfelelőnek a „hagyományos” feltárásokon szerzett gyakorlat tekinthető, mivel a „nagyüzemi” feltárások gyakorlata (objektumok bontatása/kiásatása ásatási munkásokkal, a kiásott objektumok rajzoltatása, felméretése geodétával, vagy „rajzolókkal” stb.) jobbára mások munkájának szervezésére korlátozódik, és nem nyújt elég gyakorlatot a saját kezűleg elvégzendő szakfeladatokhoz. A régésznek minden egyes munkafázis elvégzéséhez a lehető legmagasabb jártassággal kell rendelkeznie!

2. Igyekezzen minél több, bontani megbízhatóan, igen nagy gyakorlattal képes munkatársat keríteni (gyakorlott régészhallgatók, vagy sokéves gyakorlattal bíró ásatási technikusok)!

3. Mindenképpen számoljon azzal, hogy a többnyire bizonytalan anyagi források miatt hosszasan elhúzódó munkára van nagy esélye! Az örökös pályázgatások bizonytalanságában minden munkát úgy kell végezni, hogy az bármikor megszakítható, majd bármikor folytatható legyen.Vályi Katalin


Forrás: Régészeti kézikönyv