logo

XVIII Martius AD

Corrector .

Corrector, tisztség a Római Birodalomban.Megalapítója Traianus császár volt, aki a birodalom szabad városaiba correctorokat, császári biztosokat küldött rendcsinálás, elsősorban közigazgatási reformok végrehajtása végett.

A későbbi császárok – főképp Caracalla – egész tartományok igazgatását ilyen correctorokra bízta.Források
Pecz: Ókori lexikon