logo

XVI December AD

Ciceróhoz írt levél

CIC. Att. 16, 8, 1 Kai. vesperi litterae mihi ab Octaviano. magna molitur, veteranos, qui sunt Casilini et Calatiae, perduxit ad suam sententiam. nec mirum: quingenos denarios dat: cogitat reliquas colonias obire. pláne hoc spectat, ut se duce bellum geratur cum Antonio... atque a me postulat, primum ut clam colloquatur mecum vei Capuae vei non longe Capua.

Elsején levelet kaptam Octavianustól: nagy vállalkozásokat forgat a fejében; a Casilinumban és Calatiaeben állomásozó veteránokat megnyerte magának. Nem csoda: fejenként 500 denariust ad. Az a szándéka, hogy meglátogatja a többi coloniát. Célja világos: háború Antoniusszal szemben, az ó vezérletével. Tőlem pedig legelőbb azt kéri, hogy titokban tartsunk megbeszélést Capuában vagy nem messze Capuától.
(Cicero ezt a levelet Kr. e. 44. november elején írta Atticusnak.)

CIC. Att. 16, 9 binae uno die mihi litterae ab Octaviano: nunc quidem, ut Romám statim veniam, velle se rem agere per senatum. cui ego non posse senatum ante Kai. Ian., quod quidem ita credo, ille autem addit consilio tuo. quid multa? ille urget, ego autem

Egy nap alatt két levelet is kaptam Octavianustól. Most arra kér, tüstént jöjjek
Rómába; azt mondja, hogy a szenátuson keresztül akar intézkedni. Azt válaszoltam neki, hogy szerintem a szenátus nem fog összeülni január elseje előtt. Ő hozzáfűzte: „a te tanácsod alapján”. Röviden: ő sürget, én pedig tétovázom.

(A levél Kr. e. 44. november 2-án vagy 3-án íródott.)Forrás:
Tar Ibolya: Szöveggyűjtemény az Augustus korhoz
JATEPress 1998
ISBN 963 482 218 5