logo

XIII December AD

M. Antoniushoz írt levél

Tuque dubitas, Cimberne Annius an Veranius Flaccus imitandi sint tibi, ita ut verbis, quae Crispus Sallustius excerpsit ex Originibus Catonis, utaris? an potius Asiaticorum oratorum inanis sententüs verborum volubilitas in nostrum sermonem transferenda?


Nem tudsz dönteni, hogy Annius Cimbert vagy Veranius Flaccust utánozd, úgy, hogy felhasználod azokat a szavakat, melyeket Sallustius Crispus gyűjtött ki Cato Origines¬éből? Vagy inkább az asianista szónokok szavainak és mondatainak üres gör¬dülékenységét akarod átvenni nyelvhasználatunkba?
Forrás:
Tar Ibolya: Szöveggyűjtemény az Augustus korhoz
JATEPress 1998
ISBN 963 482 218 5