logo

XVI December AD

Octavianus levele az Ephesosbeliekhez a háború okozta károk helyreállításáról

Aphrodisiasban előkerült felirat.

Kr. e. 39-38.
Imperátor Caesar, az isteni Iulius fia (Autokratór Kaisar theou Iouliou hyios) üdvözletét küldi az ephesosi vezetőknek (archousi), a tanácsnak (boulé) és a népnek (démó). Ha jól megy sorotok, minden rendben van; részemről jó l vagyok, a hadsereggel együtt.
Solón, Démétrios fia, a plarasaiak és aphrodisiasbeliek legátusa (presbeutés) tudomásomra hozta, hogy a Labienus elleni háborúban városuk mennyit szenvedett, micsoda rablások történtek a köz-, illetve a magánvagyonokból, amiért is azzal bíztam meg társamat, Antoniust, hogy lehetőségei szerint állítsa helyre a károkat. Azért döntöttem úgy, hogy írok nektek, mert városotok kedvező anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy könnyedén segítsetek nekik, ha rabszolgára vagy egyéb anyagiakra lenne szükségük.
Azt is jelentetté k nekem, hogy az atyám (értsd: Iulius Caesar - a ford.) által Aphroditénak felajánlott, Eróst ábrázoló aranyszobrocska a fosztogatások során hozzátok került, és Artemisnek adományozták. Nemes és hozzátok méltó cselekedet lenne tehát, ha visszaadnátok atyám ajándékát Aphroditénak, hiszen Artemisnek amúgy sem illendő Eróst adományozni. Gondoskodnom kell ugyanis az aphrodisiasbeliekről, akiket oly nagy jótéteményekben részesítettem, de erről, gondolom, ti is hallottatok.A felirat Octavianus imperátor előneve (praenomen) említésének az egyik legkorábbi bizonyítéka.