logo

XV December AD

Részlet Domitianus Kr. u. 82-ben a teriumvirekhez és a Falerii-beli decuriókhoz írt leveléből

13. Imp. Caesar divi Vespasiani f. (Domitianus) Aug. adhibitis utriusque ordinis splendidis viris cognita caus inter Falerienses et Firmanos pronuntiavi quod subscriptum est. Et vetustas litis, quae post tot annos retractatur a Firmanis adversus Falerienses, vehementer me movet, cum possesorum securitati vei minus multi anni suffícere possint, et divi Augusti, diligentissimi et indulgentissimi erga quartanos suos principis, epistula, qua admonuit eos, ut omnia subpsiciva sua colligerent et venderent, quos tam salubri admonitioni paruisse non dubito; propter quae possessorum ius confirmo.


Én, (Domitianus), Imperátor Caesar Augustus, az isteni Vespasianus fia, miután mindkét fél kiváló férfiúival tanácskozást folytattam, s megismertem a faleriiek és a firmumiak ügyét, a következőket jelentem ki: Egyfelől nagyon felháborított, hogy a régi viszálykodás annyi év után újra fellángol a firmumiak és faleriiek között, midőn a birtokosok biztonságát még az eltelt sok év sem tudja szavatolni, másfelől erősen megfontolásra int az isteni Augustus császár levele, aki negyedik légiójának katonáival szemben igen gondos és elnéző volt, s aki levelében arra intette őket, hogy minden földet, amely a kimérés után megmaradt, írjanak össze és adjanak el. Nem kételkedem, hogy engedelmeskedtek is ennek az üdvös intésnek
Mindezek alapján megerősítem a tulajdonosok jogát.


(Ezt a Domitianus-levelet érctáblára vésve 1595-ben találták meg Picenumban. Kiad. : Mommsen, CIL IX 5420 p. 518.)
Forrás:
Tar Ibolya: Szöveggyűjtemény az Augustus korhoz
JATEPress 1998
ISBN 963 482 218 5