logo

XIX December AD

Unokájához, C. Caesarhoz

Quoniam innumerabilia incidunt assidue quae seribi ad alterutrum oporteat et esse secreta, habeamus inter nos notas si vis tales, ut cum aliquid notis seribendum erit, pro unaquaque littera seribamus sequentem hoc modo: pro a b, pro b c et deinceps eadem ratione ceteras; pro x autem littera redeundum erit ad duplex a.


Minthogy számtalanszor előfordul, hogy bizalmas dolgokról kell írnunk egymásnak, használjunk egymás közt olyan jeleket, ha valamit le kell írnunk, hogy az egyes betűk helyett vegyük a következőt, ily módon: a helyett b-t, b helyett c-t s ugyanígy a többit, az x helyett pedig a kettős a-ra kell visszatérni.Forrás:
Tar Ibolya: Szöveggyűjtemény az Augustus korhoz
JATEPress 1998
ISBN 963 482 218 5