logo

XVI December AD

Praegustator .

Rabszolga, ki az ételeket és italokat előbb megízlelte, különösen azért, hogy nincsenek-e megmérgezve.E perzsa szokás a rómaiaknál először Antoniusról említtetik Cleopatra udvaránál; a császári ebédeknél s a császárkori gazdag magánegyéneknél általánossá lett.

A császári praegustatores egy procurator felügyelete alatt egész collegiumot alkottak.