logo

XXII Aprilis AD

Az első Siciliai rabszolgafelkelés kitörésének közvetlen okai

Az egész felkelés pedig a következőképpen kezdődött: élt Ennában egy Damophilos nevű, a vagyonára büszke és gőgösködő ember, aki hihetetlenül gyalázatosan bánt a szolgáival. Felesége, Megallis, vetekedett a férjével a rabszolgák fenyítésében és egyéb embertelenségekben. A bántalmazottak végül is állati haragra gerjedve összebeszéltek egymással, hogy fellázadnak és megölik gazdáikat.
Elmentek Eunushoz, és megkérdezték, hogy az istenek jóváhagyják-e elhatározásukat. Az pedig a szokásos hókuszpókusz után közölte velük az isteni jóváhagyást, sőt rávette őket, hogy azonnal fogjanak is hozzá tervük végrehajtásához. Szolgatársaik közül azon nyomban összetoboroztak négyszázat, mihelyt alkalmuk nyílott, felfegyverkeztek, és a lángot lehelő Eunus vezetése alatt megrohanták Enna városát. Behatoltak a házakba, öltek-gyilkoltak...

...A városi rabszolgák népes csoportja csatlakozott hozzájuk. Ezek először uraikkal bántak el gyalázatos módon, majd a többiek legyilkolásához láttak. Eunus emberei, amikor megtudták, hogy Damophilos a város közelében levő kertjében tartózkodik feleségével együtt, értük küldtek, és elhurcolták őket.
Az embernek csakúgy, mint az asszonynak, hátrakötötték a kezét, és már útközben is sok gyalázatot kellett elszenvedniük. A leányuk volt az egyedüli, akit szemmel láthatóan mindentől megkíméltek, mert emberszerető volt, és együtt érzett a rabszolgákkal; sőt még segített is rajtuk, amennyire tehette. Ebből látszott, hogy amit másokkal műveltek, nem szolgai természetükből adódó kegyetlenség volt, hanem a velük előbb elkövetett jogtalanságok megtorlása.

Azok, akik Damophilosért és Megallisért mentek, amint mondottuk, behurcolták, majd a színházba taszigálták őket, ahol időközben a felkelő tömeg összegyűlt. Amikor Damophilos valami ravaszsággal próbálkozott, hogy mentse a bőrét,és a sokaságból többeket meg akart nyerni szavaival, Hermeias és Zeuxis, akik rettenetesen haragudtak rá, csavargónak nevezték, majd meg sem várva a nép félreérthetetlen ítéletét, egyikük a kardját döfte az oldalába, másikuk pedig egy szekercével a nyakára sújtott.Diodóros: Bibliothéké historiké [Történelmi könyvtár] 34.2. 9-11, 12-14.