logo

XXIV October AD

A kocsik (tensae) szentélye

(Aedes Tensarum, Aedes Thensarum, Thensarium, Tensarium Vetus)Kevés forrásunk van erről a helyről, egyetlen katonai diploma felirata említi, de több hasonló is lehetett a városban. Ez a Iuppiter Optimus Maximus templom mellett állt. Az aprócska épület azoknak az ezüstből és elefántcsontból készített kocsiknak (tensae) a tárolására szolgált, amelyeken a diadalmenethez vagy egyéb ünnepekhez, leginkább a circusi játékokhoz (ludi circenses) kötődő körmenetekben az istenek szobrait hordozták körül a városban.T. Horváth Ágnes