logo

XXIV October AD

Curia calabra

Nevének eredetére több magyarázat is van. Ezek egyike, a mára már kevéssé elfogadott nézet, hogy egy korai gyülekezőhelyet jelentett. Róma ősi curiái nevüket a hagyományok szerint az elrabolt szabin nőkről kapták. Egyikük, Calabra volt a névadója annak a curiának, melynek polgárai ezen a helyen gyülekeztek.

Sokkal bizonyosabb, hogy itt volt az a nyilvános terem, ahol minden hónap első napján (Kalendae) a pontifex minor kihirdette a hivatalos naptárt, azaz megjelölte azt a napot, amelyre a hónap nonaeja esik. Ez egyike volt a római naptár határnapjainak, márciusban, májusban, júliusban és októberben a 7., a többi hónapban az 5. napra esett.
A név, ha elfogadjuk ezt a magyarázatot, a calare szóból ered, ugyanis a pontifex összehívta a népet (comitia calata), hogy kihirdesse a nonae napját. Macrobius közlése szerint a pontifex minor minden hónap Kalendaeján (a hónap 1. napja) itt mutatott be áldozatot Iunónak. Mint curia már a korai időkben is használatos volt, mint a curiák, vagy a senatus küldötteinek gyülekező és tanácskozó helye.T. Horváth Ágnes