logo

XXVII Novembris AD

Scalae Gemoniae (Gradus gemitorii, gradus Gemonii)

A Carcer mellől vezetett fel az Arxra, illetve innen lefelé a Forum Romanumra. Különösen a császárkorban vált szokássá, hogy a börtönben kivégzettek tetemeit erre az útra szórták ki, illetve ezen keresztül hurcolták a Tiberisbe. Elsőként Lucius Aelius Seianus praefectus praetorio jutott erre az elrettentő sorsra, akinek testét itt három napig szabadon megbecsteleníthették a rómaiak. Ugyanitt halt meg Vitellius császár is, és innen dobták le Traianus dák hadjárata után Decebal király fejét.

A nyomvonaláról nem rendelkezünk egészen pontos topográfiai adatokkal, annak ellenére, hogy gyakorta emlegetik a források. Legelőször Tiberius alatt találkozunk vele, de egészen a késő császárkorig előfordul. Ennek alapján úgy tűnik, hogy vagy az építése, vagy a rendszeres használata, illetve kövezése a Kr. e. I. század körül történhetett.
A legpontosabban Valerius Maximus és Cassius Dio határozza meg, ennek alapján nagyjából a mai via di S. Pietro in Carcere nyomvonalán haladt, és valahol ehhez kapcsolódott az Ovidius említette Gradus Monetae.

A lépcső nevét, a Carcer melletti helyzeténél fogva szeretik Plinius alapján a gemo „sóhajtozik, fohászkodik” igéből származtatni, de ennek nincs semmi alapja. Valószínűleg a Gemonius névből származik, de hogy miért, arra nincs adatunk.
T. Horváth Ágnes