logo

V December AD

Honos és Virtus (a Becsület és az Erény) temploma (Aedes Honoris et Virtutis)

C. Marius a hadizsákmányból építtette a cimberek és teutonok felett aratott győzelme után. Az építész C. Mucius (Scaevola?) volt, akinek ezt a munkáját maga Vitruvius is dicséri művében. Formáját tekintve peripteros sine postico, és nem márványból készült.

A templom pontos helye bizonytalan, de egy domb magaslatán állt, s ezt egyesek az Arxszal azonosítják. A szentély nevezetessége, hogy ezen a helyen gyűlt össze a senatus, hogy Cicero száműzetésből történő visszahívásáról szavazzon.

Más feltételezések szerint azonban ez a templom nem itt, hanem a Velia egy alacsonyabb nyúlványán állt, a Via Sacrán Marius háza mellett. Mindkettőt monumentum Marii, vagy monumenta Mariana néven ismerik a források. Nehezíti a topográfiai meghatározást az is, hogy Marius Iugurtha feletti győzelmének is emléket állíttatott, valószínűleg szintén a Capitoliumon, s amit Tropaea Marii, vagy monumentum Marianumként ismertek.T. Horváth Ágnes