logo

XIX Martius AD

Az oltár díszítése

Az épület márvány domborművekkel borított, majdnem 4 méter magas, közel négyzet alaprajzú, felül nyitott, két szemben levő oldalán bejárattal. Belül egy emelvényen áll a méretében egyedülálló oltár. Az oltárkövet két oldalt akantuszindákkal és frízzel díszített párkányzat határolja.

Az oltár falának belső oldalán a díszítés alul léckerítést, fölötte pedig ökörkoponyákra függesztett gyümölcsfüzéreket imitál. A fal külső felületének dísze, a felvonulási fríz, az augustusi rend ideológiájának legteljesebb képzőművészeti kifejezését képviseli. A menet élén áldozati kellékeket vivő szolgák, majd lictoroktól körülvéve Augustus és a két consul látható.
Az uralkodó feje lefedve, tehát áldozat bemutatására készül. Utána a flamenek vonulnak, a korai római vallás legfőbb istenhármasának (Jupiter, Mars, Quirinus) papjai. A papok sorát a pontifex maximus, a római államvallás főpapja zárja. A déli oldal menetének további részét a népes császári család foglalja el.

Az északi oldal frízének élén ismét lictorok haladnak, majd a római birodalom vezetői: hivatalnokok, senatorok, papok ünnepélyes tógában, fejükön babérkoszorúval, kezükben babérággal. A menetet a római nép néhány képviselője zárja. Az egész római nép egységesen sorakozik fel az élen haladó princeps mögé, aki tekintélyét (auctoritas) ennek az elismerésnek és népszerűségnek köszönheti, nem pedig hatalmának (potestas).

Az egyik, a Mars mezőre néző bejárat két oldalán a rómaiak mondai eredetének egy-egy fontos epizódját ábrázolták. A római népnek két olyan őse jelenik meg a két reliefen – Aeneas és leszármazottja, Romulus –, akik egyrészt isteni származásúak voltak – az előbbi anyja Venus, az utóbbi apja Mars –, másrészt maguk is istenekké váltak. Augustus számára e két alaknak volt még egy különös aktualitása is.
Nemcsak a római nép, hanem saját családja mitikus őseit is láthatta bennük. A gens Iulia (Julius nemzetség), melynek Augustus adoptálás révén tagjává lett, Aeneas fiától, Iulustól vezette le családfáját. De a kor atmoszférájában ennél is több volt. A nemzedékmentő és új korszakot alapító Augustust tevékenysége révén is közelállónak tartották a mitikus ősökhöz.
Forrás: Gesztelyi Tamás Béke és birodalom. Az Augusztusi Béke Oltára és a Pax Romana