logo

XXV Martius AD

Az Augustusi Béke Oltára és a Pax Romana.

Az ókori Róma történelmének kétségtelenül egyik legnagyobb korszakváltása a köztársaság felváltása a principátussal, a császársággal. Itáliában és Itálián kívül lezajlott polgárháborúk sora jelezte az új rend megszületését.
Octavianus-Augustus, e folyamat főszereplője, az első császár, legnagyobb katonai győzelmét Antonius legyőzésével és Egyiptom meghódításával érte el (Kr. e. 31–29). Jelentős diplomáciai sikere Kr. e. 20-ban a parthusuk békére kényszerítése. Így egy időre megszűnt a keleti határok fenyegetettsége.

A Kr. e. 20-as években került sor Hispania meghódítására, majd egy évtizeddel később a provincia közigazgatásának kiépítésére. Nem csoda, hogy az előbb a birodalom keleti határán, majd most a nyugatin is békét teremtő Augustust a senatus rendkívüli megtiszteltetésben részesítette, amelyről ő maga így emlékezik meg:
„Mikor Hispániából és Galliából a provinciák ügyeinek sikeres elintézése után, Tiberius Nero és P. Quintilius consulsága alatt [Kr. e. 13.] hazatértem Rómába, a senatus a Mars mezőn »Ara Pacis Augustae« (Augustusi Béke Oltára) néven oltárt emeltetett visszatérésem örömére, és úgy rendelkezett, hogy ott a magistratusok, a papok és a Vesta-szüzek minden évben áldozatot mutassanak be.”

Ezzel az Augustus kori művészet legreprezentatívabb alkotása jött létre, nyilvánvalóan görög származású művészek együttes munkájának eredményeként.Forrás: Gesztelyi Tamás Béke és birodalom. Az Augusztusi Béke Oltára és a Pax Romana