logo

XIII December AD

Az oltár helyreállítása

Az építmény első darabjai a 16. században kerültek napvilágra az antik Via Lata (ma Via del Corso) közelében. A 19. század közepén – szintén építkezés közben – újabb márványtáblák jöttek napvilágra, majd az alapépítmény.

Az oltár feltárására az első tervszerű és szakszerű ásatást 1903-ban végezték. Ennek során rekonstruálták a pontos alaprajzot, és számos újabb töredéket hoztak felszínre. A munkának azonban hamarosan le kellett állnia, mert a fölötte álló épület összedőléssel fenyegetett.

Az ásatások újrakezdését azok a nagyszabású ünnepségek segítették elő, melyeket Augustus születésének 2000. évfordulója alkalmából rendeztek a fasiszta Olaszországban. 1937-ben a minisztertanács úgy határozott, hogy az Ara pacis Augustae-t helyre kell állítani. Kiásták a még földben lévő darabokat is, és minden alkotóelemet a Római Nemzeti Múzeumba vittek, s így hamarosan újra felépíthették az oltárt.

1938. szeptember 23-án, Augustus születésnapján adták át a rekonstruált építményt. A Tiberis partján, Augustus mauzóleuma mellett, üvegfalú védőépület alatt csodálhatja ma is a látogató.Forrás: Gesztelyi Tamás Béke és birodalom. Az Augusztusi Béke Oltára és a Pax Romana