logo

XXV Martius AD

Béke és hatalom

De nem feledkezhetünk meg a béke árnyoldalairól sem. Nem egy császár (pl. Nero, Domitianus) a társadalmi béke és nyugalom biztosításához minden eszköz felhasználását megengedhetőnek tartotta. Ez annyit jelentett, hogy a legcsekélyebb ellenzéki magatartást is véresen megtorolta, és ennek eredményeként nem egy ősi római család valósággal kipusztult. Ez már véres béke (cruenta pax – Tacitus) volt. Míg Cicero (Kr. e. 106–43) arról panaszkodott, hogy a szabadság béke nélkül mit sem ér (libertas … sine pace nulla est), Tacitus (Kr. u. 55–117) az ellenkezőjéről: a béke szabadság nélkül semmit sem ér (pax sine libertate nulla est).

A római béke a meghódított népek számára nemcsak kultúrát, városiasodást, meggazdagodási és érvényesülési lehetőséget hozott, hanem előtte még rengeteg szenvedést és pusztítást. Ezt fogalmazza szenvedélyes beszédbe Tacitus, s adja a szabadságukért küzdő britannok vezére, Calgacus szájába: „Fosztogatni, öldökölni, rabolni, ezt nevezik ők hamis szóval »Birodalomnak«, és ha pusztaságot teremtettek, azt »Békének« hívják.” (Agricola 30.)

De joggal tehetjük fel a kérdést, hogy a birodalom növekedésével együtt miért nem növekedett a béke is, vagy hogy a hovatovább orbis terrarummal (földkerekséggel) azonos birodalomban miért nem vált teljessé a béke? A következtetés annyira indokolt, hogy volt, aki hitt is benne, így pl. Probus császár (276–282):
„Nemsokára – mondotta – nem lesz szükségünk többé katonákra. … Mindenütt biztonságosan fog uralkodni a birodalom, területeit háborítatlanul birtokolja; a világ nem kovácsol többé fegyvereket, nem élelmez hadseregeket; az ökröket csak szántásra használják, a lovakat csak békés célokra tenyésztik; nem lesznek háborúk, nem lesz hadifogság; mindenütt a béke honol majd, mindenütt római törvények uralkodnak, mindenütt a mi bíráink osztják az igazságot.”
(Historia Augusta, Probus 20.)

Csakhogy a naivul bizakodó császár nem ismerte fel, hogy a béke biztosításának ez az útja zsákutcába vezet. Az akkori világ legerősebb hadserege nem engedte meg, hogy léte veszélybe kerüljön, ezért az igazi békéről álmodozó vezért megölte.Forrás: Gesztelyi Tamás Béke és birodalom. Az Augusztusi Béke Oltára és a Pax Romana