logo

XXII Martius AD

Birodalmi gondolat

A másik, a Via Latára néző bejárat jobb oldali jelenete szinte teljesen elveszett. Fegyverhalmon ülő nőalakra utaló töredékek alapján lehet feltételezni, hogy itt Dea Roma, Róma hatalmának perszonifikált istenalakja volt. A bal oldali tábla középpontjában érett nőalak – a Földanya (Terra Mater) megszemélyesítője – ül sziklán, karjaival egy-egy kisgyermeket tartva, ölében gyümölcsök. Tőle jobbra és balra két ifjabb nőalak, a föld termékenységéhez nélkülözhetetlen csapadékot biztosító szelek allegóriái.

Vagyis itt az augustusi ideológia két igen fontos eszméjének megfogalmazása következik: a birodalomé és a bőségé. Közvetett módon mindkét eszme kapcsolatban van a békével, mégpedig a Rómának hatalmat, bőséget és békét biztosító uralkodó személyén keresztül. Ezért nevezték Pax Augustának, Augustusi Békének.Forrás: Gesztelyi Tamás Béke és birodalom. Az Augusztusi Béke Oltára és a Pax Romana