logo

XIV December AD

A Naturalis Historia tartalma

1. könyv: Praefatio (bevezetés) és a 2-37. könyvek Plinius által írt tartalom- és forrásjegyzéke

Kozmológia (2. könyv)

2. könyv (bolygó- és állócsillagok, a világegyetem szerkezete, nap- és holdfogyatkozás, légköri jelenségek, meteorológia, naptári számítások)

Földrajz (3-6. könyv)

3. könyv (Hispania, Itália, Illyricum, Dalmatia, Pannonia, Moesia)

4. könyv (Graecia, Macedonia, Dacia, Sarmatia, Scythia, Gallia)

5. könyv (Mauretania, Numidia, Africa, Egyiptom, Cilicia, Caria, Lydia, Bithynia)

6. könyv (A Pontus vidéke, Armenia Minor, Armenia maior, Albania, Media, India, Mesopotamia, Arabia, Aethiopia)

Antropológia (7. könyv)

7. könyv (az emberi test, testi és lelki adottságok, életkorral, születéssel kapcsolatos megfigyelések)

Zoológia (8-11. könyv)

8. könyv (szárazföldi állatok: elefánt, oroszlán, tigris, medve, ló, szarvasmarha, kecske, juh, nyúl)

9. könyv (vízben élő állatok: halfajták, polipok, ráják, tengeri csillag, igazgyöngy)

10. könyv (madarak: sas, héja, kánya, baglyok, galambok, fecskék, szarkák)

11. könyv (rovarok: méhek, méz, darazsak, pókok, bogarak, hangyák)

Botanika (12-19. könyv)

12. könyv (indiai, perzsiai, arábiai fafajták)

13. könyv (szíriai, egyiptomi, aethiopiai fák és más növények; Ázsia és Görögország fái)

14. könyv (szőlő, bor, borfajták, ittasság)

15. könyv (olajfa, füge, szilva, és más gyümölcsök)

16. könyv (bükkfa, fenyőfajták, juharfa, nyárfa, faanyagok és felhasználásuk)

17. könyv (telepített fák, faiskolák, a fák gondozása és betegségeik)

18. könyv (gabonafélék és hüvelyesek)

19. könyv (len, gombák, fűszerek)

Orvosságok növényekből (20-27. könyv)

20. könyv (orvosságok kerti növényekből)

21. könyv (a virágok és koszorúnövények jellemzői, orvosságok ezekből)

22. könyv (gyógynövények és festőszerek; orvosságok gabonafélékből és hüvelyesekből)

23. könyv (orvosságok nemesített fákból)

24. könyv (orvosságok vadon termő fákból)

25. könyv (az önmaguktól termő növények jellemzői, és a belőlük készíthető orvosságok)

26. könyv (különféle betegségek, illetve további orvosságok növényenként)

27. könyv (a többi gyógynövényfaj, és a belőlük készíthető orvosságok)

Orvosságok állatokból (28-32. könyv)

28. könyv (emberekből és állatokból készíthető orvosságok)

29. könyv (híres orvosok; orvosság gyapjúból, kígyótojásból, és sokféle állatból)

30. könyv (mágusok, mágia, orvosság sokféle állatból)

31. könyv (gyógyhatású vizek és orvosságok vízi állatokból)

32. könyv (orvosságok vízi állatokból)

Ásványtan (33-37. könyv)

33. könyv (fémek tulajdonságai és felhasználásuk, orvosságok fémekből)

34. könyv (réztartalmú fémek, felhasználásuk és belőlük készíthető orvosságok)

35. könyv (a festészetről, híres ókori festők, festészeti módszerek és alapanyagok)

36. könyv (az ásványok tulajdonságai és felhasználásuk, híres épületek, orvosságok ásványokból)

37. könyv (drágakövek fajtái szín és érték szerint, hamisításuk, felhasználásuk)
Források

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon (ISBN 9639374113)
Az Idősebb Plinius. In: Michael von Albrecht: A római irodalom története II. Balassi Kiadó, Budapest, 2004. pp.1011-1020.
Az Idősebb Plinius. In: Adamik Tamás: Római Irodalom az ezüstkorban. Seneca Kiadó, Budapest, 1994. pp.88-93.
Plinius Természettudománya. In: Gábli Cecília: Caius Plinius Secundus Természettudományának 1. könyve. Lomart, Pécs, 2006. 13-24.p.
Bibliográfia:
Plinius Naturalis Historiájának szövegkiadásai
Plinius Secundus, Caius: Histoire naturelle, texte établi, traduit et commenté, Ed.: BEAUJEU - ERNOUT. Collection des Universités de France. Sér. Latine. G. Budé. Les Belles Lettres. Paris, 1947(-1985).
C. Plinii Secundi Naturalis historia. Ed.: DETLEFSEN, D. F. Weidmann. Berolini, 1866-1873
Plinius Secundus, Caius: Storia naturale, edizione (traduzioni e note). Ed.: BARCHIESI - RANUCCI. Torino, 1982-1988.
Plinius Secundus, Caius: Naturalis historiae - Naturkunde. Ed.: KÖNIG - WINKLER, Sammlung Tusculum. G. Artemis & Winkler. München - Zürich, 1974-1999.
Plinius Secundus, Caius: Naturalis historiae. Libri XXXVII. post Ludovici Iani obitum. 5 vol. Ed.: MAYHOFF, C. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. 1650. B. G. Teubner Verlag. Lipsiae, 1892-1909.
Plinius Secundus, Caius: Natural history: with an English translation in ten volumes. Ed.: RACKHAM. The Loeb Classical Library. Harvard Univ. P - Heinemann. Cambridge - London, 1938-1962.
Plinius Naturalis Historiájának magyar fordításai
Plinius Secundus, Caius: A természet históriája. Válogatott részek az 1-6. könyvekből. Válogatta, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: VÁCZY K. Kriterion. Bukarest, 1973.
Plinius Secundus, Caius: A természet históriája. A növényekről. Részletek a XII-XXI. Könyvekből. Natura. Veszprém, 1987. Fordította: TÓTH S.
Idősebb Plinius: Természetrajz. (XXXIII-XXXVII.) Az ásványokról és a művészetekről. Fordította: DARAB Á. - GESZTELYI T. Enciklopédia Kiadó. Budapest, 2001.