logo

XVI December AD

Publius Cornelius Tacitus.

romaikor_kepPublius Cornelius Tacitus, a legnagyobb római történetíró kb. Kr. u. 55-ben született és 117-ig élt. Kora politikai életének is tevékeny résztvevője volt: 97-ben consul, majd később Kisázsia helytartója.

Két legjelentősebb műve, a Historiae és az Annales a korai császárkort dolgozza föl. Tacitus történetírói módszere, stílusa, értékítéletei még a középkori történetírókra is nagy hatást gyakoroltak.Forrás:
http://ludens.elte.hu/~briseis/finnugor/tortforras/tacitus.html