logo

XX Februarius AD

A kegyelem

A büntethetőséget - akár a gyilkosság esetén is - megszüntette az eljárás közbeni kegyelem, de ezt nagyban befolyásolta az elkövető indítéka és az egyéb körülmények. Caius Marius consul például felmentette és kitüntette a seregében szolgáló Treboniust, aki kardjával megölte a felettesét, Caius Lusiust, aki szexuális célból erőszakoskodott a beosztottjával.
A kegyelem kiszabásánál a korai és a közép-köztársaság koránál nem számítottak befolyásoló tényezőnek a szoros családi kötelékek. Gyakran előfordult, hogy a hadvezér olykor saját fiát is kivégeztette, vagy súlyosan megbüntette.

A kegyelem nemcsak az egyes egyéni esetekben történt. Olykor előfordult, hogy nagyobb katonai egységekre is kiterjesztették. Ez a tendencia elsősorban a köztársaság utolsó évszázadában mutatkozó zilált polgárháborús állapotok terméke, melynek során az elérni kívánt célért igen sokszor felülírták a korábbi morális berögződéseket.Forrás: Tóth László - Köztársaságkori Róma katonai büntetőpolitikája