logo

XII December AD

Actus

Az actus fogalma egyaránt jelentett hossz- és terület mértékegységet, birtokot és az ahhoz kapcsolódó úthasználati jogot. Eredetileg azonban a földek közötti keskeny utat, ill. csapást jelölte, amelyen az állatokat áthajthatták. Ez volt az actus minimus, ill. más néven simplex, amely 120 pedes (~35.4m) hosszú és 4 pedes (~1.18m) széles volt. A hosszúsága mutatta az egységnyi földterület oldalát, amely a római földmérés egyik alapterületi egysége (actus quadratus) volt.

Az actus quadratus, vagy rövidebben szintén actusként nevezett földterület eredetileg egy fél nap alatt felszántható területet jelölt. A földbirtokok között húzódó actus minimus szélessége a törvényekben meghatározott szélesség fele, ezért kézenfekvőnek tűnik, hogy az actus minimus egy olyan actushoz, területhez tartozik, amely valamely határoló útra (limes), vagy akár főbb közlekedési útra (via) nyílik, ezért két szomszédos actus birtokosainak együttesen kellett a megfelelő szélességű, áthaladást biztosító utat kialakítani.Forrás: Részlet Bödöcs András - A római kori úthálózat térinformatikai vizsgálata (Doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)