logo

XII December AD

Agger (viae)

Az agger általános összefüggésben jelenthet mindenféle összehordott föld, kő, stb. töltelékből készült hányást, halmot, töltést különböző rendeltetés szerint: így pld. sáncot város v. tábor körül; töltést, gátat (folyón, kikötő, rév stb. védelmére); ill. jelentheti a mesterségesen készített, (fel)töltött utat, országutat is.
Ebben a jelentésében az út felépítményére, ill. magára az úttestre vonatkoztatható fogalmat jelöl: az út közepét, ahol a teher- és személyszállító járművek közlekednek, ill. az állatokat terelik.

Az út közepe megemelt, domború, töltésszerű kiképzésű, hogy az esővizet két oldalt levezesse. A töltésszerű kiképzés miatt kapta az út ezen része az agger elnevezést, amelyet azonban néha a via szinonimájaként is használnak (Aurelius agger = via Aurelia).
Forrás: Részlet Bödöcs András - A római kori úthálózat térinformatikai vizsgálata (Doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)