logo

XII December AD

Bivius (Bivium)

Az a pont, ahol az út, vagy utca kétfelé válik. Gyakorlatilag a bivius és a trivium kereszteződések nem az utak számában térnek el egymástól, hanem valószínűleg a haladás irányától, esetleg a főút, vagy egy „felsőbbrendű” út-utca szemszögéből nézve tekinthető egy kereszteződés bivius/bivium-nak, vagy trivium-nak. Ezeken a helyeken gyakorta alakultak ki kisebb kultuszhelyek a lares viales számára.
Az útkereszteződésekben létrejött kultuszhelyeken tartott szertartások elsősorban a Compitalia ünnepéhez köthetők, míg a provinciákban - elsősorban a romanizálódott kelta és germán őslakósság körében- ehhez az ünnephez kapcsolódóan alakultak ki a Biviae (Bibiae), Triviae, Quadruviae a kettes-, hármas- és négyes útelágazás istennőinek kultuszai, amelyek ugyanakkor gyakorta nem külön, hanem együttesen kerültek fogadalmi feliratokra.

Ábrázolásaikon a kereszteződés számának megfelelően többszörös alakban jelennek meg. Szombathelyen került elő egy, valószínűleg a Biviae kultuszához köthető, azonban eddig ismeretlen elnevezésű, helyi kultuszú istenkettős, Itunus és Ituna oltárköve, ill. egy Diis Itinerariis-nak szentelt oltár, jóllehet az előkerülési helyük nem közvetlenül egy útkereszteződésben, hanem annak közelében található.
Forrás: Részlet Bödöcs András - A római kori úthálózat térinformatikai vizsgálata (Doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)