logo

XIV December AD

Compitum

A compitum olyan hely, ahol két vagy több út találkozik össze. Ezeken a helyeken szokás volt oltárokat, kisebb templomokat, szentélyeket emelni, ahol a helyi lakósság a lares compitales isteneit ünnepelte meg az ún. Compitalia, vagy a Ludi Compitalicii ünnepén, de gyakorta a hétköznapi élet színterei is voltak.
Az utak kereszteződésénél létesült szentélyeknél tartott ünnepségből alakulhatott ki a provinciákban a keresztutak istennőinek (Biviae, Triviae, Quaruviae) tisztelete. A kettes-, hármas- és négyes útkereszteződések istennőinek ábrázolásait pld. Cerialis műhelyéből kikerült terra sigillata ábrázolásokon is találhatunk. Ezeken az istennők fejig felhúzott kabátban, hosszú lepelben jelennek meg és annyiszor, ahány út keresztezi egymást.

Kőbe faragott istennő ábrázolásnak tekinthetjük a cannstatti oltár deae Quadriviae ábrázolását. Carnuntumból egy ólom votiv relief ábrázolása is a diae Quadruviaet ábrázolja.

A lares viales pannonia vonatkozásai között elsősorban Silvanus tiszteletét kell kiemelni, amely az utak védő és óvó isteneként a mai ismereteink szerint csak itt jelenik meg a feliratokon.

Forrás: Részlet Bödöcs András - A római kori úthálózat térinformatikai vizsgálata (Doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)