logo

XII December AD

Iter

Az elnevezés egyszerre takarja a földutat, vagy gyalogutat, esetleg városi utcát és a jogot valahová menni. Herzig tanulmányában részletesen foglalkozott az iter fogalmával, amely már az antik földmérőket is foglalkoztatta. Kétségtelen, hogy a jogi értelmében azt az utat jelöli, amelyet a ius eundi et ambulandi által meghatározott terhek köteleznek. Ezek alapján olyan gyalogút, amelyen a más birtokát meg lehetett közelíteni lóháton, vagy sellan, vagy lectican.

Ez tehát szolgalmi joggal terhelt birtokon áthaladó utat jelöl, amelyet a Liber colonnariumból ismert kifejezések alkalmazásával „iter populo debetur” ill. „iter populo non debetur” a birtokot terhelték.
A földmérési és jogi jelentésén kívüli előfordulások alapján valószínű, hogy nem mindig használták következetesen ezt a fogalmat, gyakorta általánosan, „út“ értelemben alkalmazták.
Forrás: Részlet Bödöcs András - A római kori úthálózat térinformatikai vizsgálata (Doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)