logo

XXII Martius AD

Lex Cornelia .

Az fent említett Hyginus Gromaticus szövegrészlet alapján e törvény tartalma ugyanaz, mint a lex Sempronia törvénynek. Lex Cornelia megjelöléssel szintén számos törvény ismeretes.

Ha figyelembe vesszük, hogy a Hyginus által idézett a lex Sempronia és a lex Cornelia hasonló jellegű törvények voltak, akkor ebben az esetben is nagy valószínűséggel egy lex Cornelia agraria törvényről van szó.
Sulla által kiadott földtörvény, a lex Cornelia agraria rendelkezése szerint Etruria és Latium területén nagy területeket sorolt ager publicum alá, és juttatott ezekből a földekből a katonák számára.

Az inkább katonai táborok mintája szerint megszervezett letelepítések során a korábbi tulajdon- és birtokszerkezettől eltérő rendszerű, méretű, tájolású parcellaszerkezet jött létre. Ennek kialakításához minden bizonnyal szükség volt a megfelelő parcellaméretek, birtokközök, ezzel együtt a közöttük vezető acti, ill. limites méreteinek meghatározása.

Ennek alapján a legvalószínűbb, hogy a leges Corneliae között a Kr.e. 80-ban, Sulla dictatorsága alatt beiktatott földtörvényre hivatkozhatott Hyginus.Forrás: Részlet Bödöcs András - A római kori úthálózat térinformatikai vizsgálata (Doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)