logo

XVI December AD

Lex Iulia.

A Hyginus által említett „lex Iulia” azonosítása az előzőekben említett két törvényhez képest (is) bizonytalanabb. Hasonlóan nagyszámú törvényt ismerünk, amelyben a lex Iulia elnevezéssel találkozhatunk.

Ha a lex Sempronia és lex Cornelia esetében is alkalmazott feltételezéshez fordulunk, akkor ez esetben a legvalószínűbbnek a Kr.e. 59-re datált lex Iulia agraria törvényt feltételezhetjük. Ugyanakkor a lex Iulia agraria törvényt lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia törvénynek is nevezik, amely a Hyginus féle felsorolásba nem illik.
Kr.e. 59. áprilisában született a lex Iulia Agraria Campana a campaniai földek felosztásáról szól, és miután elsősorban egy kiosztásra kerülő földterület határoló útjainak kialakításáról rendelkezik, a Hyginus által említett lex Iulia valószínűnek tűnik, hogy ez a törvény került felsorolásra a lex Sempronia és a lex Cornelia törvényekkel együtt. Emellett szól az is, hogy a másik két esetben is olyan leges agrariae valószínűsíthető, amelyek földterületek felosztásáról rendelkeznek.
Forrás: Részlet Bödöcs András - A római kori úthálózat térinformatikai vizsgálata (Doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)