logo

XII December AD

Lex Sempronia .

A lex Sempronia törvényről, amely az utak szélességével is foglalkozik – csak úgy, mint következőkben felsoroltakról is (lex Iulia, lex Cornelia és lex Mamilia) - egy császárkori földmérő, Hyginus Gromaticus egyik munkájából a Constitutio Limitum egyik cikkejéből van tudomásunk.

A törvény értelmében azon actuariusok szélessége, amelyek a cardo és decumanus maximuson kívül esnek, és a via publica-ra való kijutást segítő szolgalmi joggal terheltek, 12 pedes (3,54 m).

A via publica-nak megfelelő szélességűnek kell lenniük azoknak az actuarius utaknak, amelyek egy via publica militaris-hoz vezetnek és szolgalmi joggal terheltek, valamint 12 pedes-nél szélesebbek.
Amennyiben a törvényi szabályozásnak megfelelően épültek ki a parcellahatárok megfelelő útjai, úgy nem minden viszonylag széles, régészetileg igazolt utat kell via publicanak tekintenünk, főleg olyan territoriumokon, ahol egykori földosztás joggal feltételezhető.Forrás: Részlet Bödöcs András - A római kori úthálózat térinformatikai vizsgálata (Doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)